Rzeczowo z praktykami

07 GRU, 2022 GODZ: 11:32


Szkolenia pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji i doskonalenie kadry to niezbędne atrybuty dobrze funkcjonującej firmy. Cedrob S.A. stawia na rozwój swojego zespołu, dlatego Zakład Usług Weterynaryjnych zainicjował w dniach 29-30.11.2022 roku w Myślinie k. Bieżunia dwudniowe szkolenie dla kierowników ferm brojlera i reprodukcji. Tematem spotkania były Techniki mycia i dezynfekcji obiektów inwentarskich, z elementami bioasekuracji. 

Gospodarzem spotkania był Grzegorz Trojanowski, p.o. dyrektora Zakładu Usług Weterynaryjnych. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się jednogłośnie, iż aspekt ochrony zdrowia na fermach drobiu, zarówno w tuczu oraz reprodukcji jest kluczowym czynnikiem, decydującym o powodzeniu cyklu produkcyjnego. Aktualnie zagadnienie bioasekuracji stało się priorytetowe nie tylko dla spółki Cedrob czy kraju, ale szerzej dla całego świata. Głównym powodem jest pojawienie się w wielu miejscach na świecie, w tym w Polsce wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Szczególnie trudny był rok 2020, kiedy na północnym Mazowszu z tytułu ptasiej grypy wybito ok. 12 mln sztuk drobiu. Warto zatem zapobiegać, edukować zespół i wdrażać odpowiednie procedury, które uchronią nasze fermy przed podobnymi sytuacjami w przyszłości.

O planach bioasekuracji, stanowiących nowy wymóg prawny na fermach drobiu opowiedział lek. wet. Piotr Florczyk, specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych ZUW Cedrob S.A. Podczas prelekcji szczegółowo omówił schemat Planu zabezpieczenia biologicznego stada, który  musi zostać wdrożony na każdej fermie drobiu. Nowy dokument opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768). Pokrywa on wszelkie obszary związane z bioasekuracją, stanowiąc gotową procedurę, instrukcję niezbędną do realizacji Planu, z założeniem indywidualnych cech każdej fermy. Dokument ten został pozytywnie zaakceptowany przez krajową administrację weterynaryjną i będzie udostępniany naszym hodowcom, poprzez  lekarzy weterynarii, bezpośrednio opiekującymi się danymi stadami drobiu.
Wyniki planów produkcyjnych skupu jaj i sprzedaży piskląt za 2022 rok oraz strategię rozwoju na 2023 zaprezentowała Małgorzata Gotz, kierownik Wylęgarni Piskląt Cedrob S.A. w Skarżynku. Ponadto szczegółowo przedstawiła czynniki wpływające na prawidłowość zbioru jaj wylęgowych, ich higienicznego magazynowania oraz transportu z fermy reprodukcyjnej do wylęgarni piskląt. Ważnym tematem było również przedstawienie oceny jakości surowca trafiającego do inkubacji, który wpływa bezpośrednio na ostateczny procent wylęgu oraz jakość piskląt.

W szkoleniu gościnnie uczestniczyła firma Elanco, światowy lider w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt inwentarskich i domowych. Jej przedstawiciele omówili szczegółowo techniki mycia i dezynfekcji obiektów inwentarskich, które mają decydujący wpływ na finalne wyniki hodowlane.

Przedstawiciele kadry zarządzającej otrzymali Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Prelekcję zakończył uroczysty obiad oraz dyskusja, która była dobrą okazją do omówienia bieżących spraw oraz wymiany doświadczeń z zakresu hodowli i dobrostanu zwierząt.

Pozostałe aktualności

Warto zrobić coś dobrego dla planety

Jednym z głównych celów spółki Cedrob jest zrównoważony rozwój, czyli dążenie do minimalizacji jej wpływu na środowisko naturalne.W związku z dynamiczną rozbudową naszych zakładów produkcyjnych...

31 MAJ, 2023 GODZ: 13:28

Docenienie transparentności Cedrob

Firma Cedrob podpisała 28 marca 2023 roku umowę z Krajową Administracją Skarbową w ramach Programu Współdziałania. Dołączyła tym samym do wąskiego grona firm o najwyższych standardach...

31 MAR, 2023 GODZ: 12:41