Na świecie marnuje się co roku 1,3 mld ton żywności, czyli ok. 30% całości jej produkcji. Wystarczyłoby to do wykarmienia przez rok aż 2,5 mld ludzi lub populacji Polski przez 66 lat.

Z perspektywy konsumenta marnotrawstwo kojarzy się z wyrzuceniem nieskonsumowanej żywności do śmieci. To jednak tylko niewielka część problemu. Żywność marnotrawiona jest praktycznie na wszystkich etapach jej produkcji, począwszy od gospodarstwa rolnego, gdzie jest wytwarzana, poprzez przetwórstwo, transport, magazynowanie i dystrybucję.

Dla producentów mięsa szczególnie ważną kwestią jest zachowanie dobrostanu zwierząt. Pojawienie się np. choroby w stadzie drobiu czy trzody chlewnej sprawia, iż mięso takie nie nadaje się do spożycia i musi zostać zutylizowane.

Ile rocznie kosztuje świat marnotrawstwo żywności?
3,3 mld ton emisji CO2

Marnotrawstwo żywności na świecie odpowiada w skali roku emisji 3,3 mld ton dwutlenku węgla.


33 mld m3 wody, niemal tyle, co osiem
Wiseł wpływających do Bałtyku

Do wyprodukowania marnowanej żywności na świecie wykorzystuje się tyle wody, ile rocznie wpływa do Morza Kaspijskiego Wołgą – największą rzeką Europy. To tyle, co woda z 7,7 Wiseł wpadających do Bałtyku.
74-krotność powierzchni upraw rolnych Polski

Do produkcji żywności, która się zmarnuje wykorzystuje się 1,4 mld hektarów użytków rolnych na świecie, czyli ok. 28% całkowitej powierzchni użytków rolnych. Odpowiada to 74-krotności użytków rolnych w Polsce.
150 kg żywności wyrzucanych do śmietnika
przez gospodarstwo domowe

Każda statystyczna rodzina na świecie wyrzuca do śmietnika 150 kg żywności rocznie.


Szczególnie rygorystyczne przepisy w tym zakresie obowiązują w państwach rozwiniętych, w tym w Unii Europejskiej. W przypadku przetwórców żywność marnuje się np. w wyniku błędów w procesie obróbki czy też pakowania. Przykładowo nawet wysokiej jakości żywność źle opakowana czy niewłaściwie etykietowana nie może trafić do sprzedaży.

Procedury stosowane w Grupie Cedrob mają na celu eliminację ryzyka marnotrawienia żywności. Bezpieczeństwo hodowli jest regulowane we wszystkich fermach produkcyjnych, pozostających pod kontrolą Grupy, poprzez szereg procedur i instrukcji. Stale nadzorowane są również procesy produkcyjne w zakładach przetwórczych począwszy od uboju zwierząt, a kończąc na kwestii pakowania i etykietowania gotowych wyrobów.

Dodatkowo Grupa współpracuje z Bankiem Żywności, stołówkami szkolnymi i szpitalnymi, dzięki czemu pełnowartościowe nadwyżki produktów z krótkim terminem ważności mogą trafić do najuboższych. Banki Żywności to instytucje działające na terenie całego kraju, których celem jest pozyskiwanie żywności. Zebrane produkty przekazywane są osobom potrzebującym dzięki sieci instytucji w całej Polsce. Grupa Cedrob od wielu lat włącza się w działalność tej organizacji. Tylko w roku 2017 firma przekazała do Banku Żywności w formie darowizny blisko 57 ton wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych o realnej wartości rynkowej ok. 1 mln zł.