Grupa Cedrob od początku swojej działalności dążyła do budowy kompletnego łańcucha produkcji. Udało się to osiągnąć, tworząc zamknięty model produkcyjny „od ziarna do stołu”, dzięki czemu dba o jakość i bezpieczeństwo żywności na każdym jej etapie. Zapewnia to nie tylko przewagę konkurencyjną, niezależność od dostaw zewnętrznych i wahań cen, ale także umożliwia ograniczanie wpływu na otoczenie, lokalną społeczność i środowisko.

Wszystko zaczyna się od dobrego ziarna. W 2019 r. firma kupiła ponad 1 mln ton zbóż. Większość pochodziła od 8 tysięcy polskich gospodarstw. Co ważne, rolnicy podpisują z Cedrob Pasze umowy kontraktacyjne, dzięki czemu mają gwarancję ceny i zbytu ziarna. Stabilizuje to sytuację finansową polskich producentów zbóż. Ziarno trafia następnie do wytwórni pasz, które zlokalizowane są w taki sposób, aby dostarczać pasze do pobliskich gospodarstw i ferm hodowlanych. Pozwala to ograniczać transport, a co za tym idzie emisję CO2. Dodatkowo firma inwestuje w transport kolejowy i modernizację floty samochodowej.

Wszystkie obiekty inwentarskie, zajmujące się reprodukcją i tuczem, funkcjonują według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Hodowlanej (GHP). Spółka wdraża również zaawansowane programy dobrostanowe. Dzięki własnej hurtowni leków i zakładowi weterynarii sukcesywnie wprowadza ograniczenie stosowania leków weterynaryjnych. Firma stale monitoruje procedury z zakresu bioasekuracji i wprowadza nowe elementy podnoszące ochronę obiektów inwentarskich przed czynnikami chorobotwórczymi.

Aby zwiększać ochronę środowiska wdrożono konkluzje BAT (Best Available Techniques - najlepsze możliwe na rynku standardy chowu zwierząt gospodarskich), a przy największych obiektach rozwijana jest sieć biogazowni rolniczych.

Kolejnym etapem cyklu „od ziarna do stołu” są zakłady ubojowe i przetwórcze, które należą do najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Dzięki innowacyjnym oczyszczalniom ścieków w minimalny sposób oddziałują na środowisko naturalne i otoczenie. Dodatkowo największa ubojnia w Grupie, znajdująca się w Ujazdówku, posiada biogazownię przemysłową oraz stację recyklingu wody. W 2019 r. powstał dodatkowo Zakład Surowców Paszowych, który przetwarza odpady poubojowe na wartościowe surowce, wykorzystywane nie tylko w karmach dla zwierząt, ale także w medycynie. Grupa Cedrob wpisuje się dzięki temu w założenia gospodarki cyrkularnej, która ogranicza marnotrawstwo surowców.Wszystkie etapy produkcji objęte są stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, a zakłady przestrzegają restrykcyjnych wymogów higieniczno-sanitarnych, obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu konsumenci mają pewność, że produkty są zdrowe i wytwarzane w sposób bardziej zrównoważony, bezpieczniejszy dla środowiska.

Dzięki własnej sieci dystrybucyjnej hurtowni i sklepów firmowych produkty trafiają na stoły konsumentów. Grupa Cedrob nie tylko dostarcza konsumentom zdrowe i smaczne produkty, ale ma też znaczący udział w zrównoważonym rozwoju regionu i polskiej gospodarki.