Unlock - zobacz szczegóły projektu
UNLOCK – jest to nowy projekt współpracy finansowany ze środków europejskich. Opierając się na sukcesie projektu KaRMA2020, UNLOCK ma na celu wykonanie dalszych kroków w kierunku stworzenia bardziej zrównoważonego europejskiego sektora rolnego. Projekt został uruchomiony 1 maja 2021 roku, aby osiągnąć nową wartość z pierza odpadowego, zawierającego prawie 90% keratyny. Jest to niezwykle cenne białko, które może być źródłem materiałów biodegradowalnych.


EkoPióro  - zobacz szczegóły projektu
Celem projektu jest opracowanie metod zagospodarowania pierza odpadowego z ubojni. W ramach projektu przewidziano opracowanie wytycznych do wdrożenia produkcji dwóch grup włóknin kompozytowych z dodatkiem odpadowych piór z ubojni drobiu.Tabory Cedrob Cargo - zobacz szczegóły projektu
Potrzeba unowocześnienia przewozów komponentów paszowych była widziana przez Grupę Cedrob od dawna. Pierwotnie przez kilka lat marka korzystała z pociągów wynajmowanych. Dzięki projektowi unijnemu i utworzeniu spółki Cedrob Cargo stała się w tym zakresie samowystarczalna.Instalacja kogeneracyjna w Ujazdówku - zobacz szczegóły projektu
Stworzenie nowych mocy produkcyjnych energii z biogazu.