Biogaz jest palnym gazem powstającym w wyniku fermentacji odpadów organicznych (np. ścieki, gnojowica, odchody zwierzęce, odpady pochodzenia roślinnego). 

Kontrolowana produkcja biogazu odbywa się w komorach fermentacyjnych biogazowni, w których trafiające tam odpady poddawane są procesowi tzw. fermentacji metanowej. Głównym składnikiem biogazu jest wysokoenergetyczny metan. Dzięki nowoczesnym technologiom, w procesie oczyszczania można uzyskiwać biogaz zawierający nawet ponad 75% metanu. Gaz ten można wykorzystać do produkcji ciepła i elektryczności, jak również do innych celów, np. zasilania pojazdów.

Pomiot drobiowy i gnojowica stanowią potencjalnie jedno z najlepszych źródeł metanu spośród wszystkich rodzajów odpadów rolniczych. Przetworzenie ich w biogaz ogranicza emisję gazów cieplarnianych, które w przeciwnym wypadku trafiłyby do atmosfery.

Poza biogazem efektem przetwarzania gnojowicy i obornika w biogazowniach jest również wysokiej jakości nawóz naturalny - poferment, który można wykorzystać do użyźniania pól, zmniejszając tym samym wykorzystanie nawozów sztucznych. Co ważne poferment zawiera dużo mniej związków złowonnych, dlatego jego wykorzystanie rolnicze jest znacznie mniej uciążliwe dla otoczenia niż pomiot czy gnojowica.

Ograniczamy emisję CO2
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest filarem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, tzw. Nowego Zielonego Ładu. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie procesem długim i kosztownym dla wszystkich państw Unii. Szczególnie dla Polski, w której większa część energii elektrycznej i ciepła pochodzi wciąż ze spalania węgla. Skuteczna transformacja energetyczna nie uda się tylko dzięki odgórnym nakazom i wymaga zmiany podejścia i zaangażowania wszystkich stron procesu.
Swoją cegiełkę do ograniczania emisji CO2 wnosi również Grupa Cedrob. Przykładem jest biogazownia zbudowana przy oczyszczalni w Ujazdówku koło Ciechanowa. Przetwarza ona odpady z przyzakładowych oczyszczalni celem unieszkodliwienia osadów i ich przetworzenia na substraty, które mogą służyć do użyźniania gleby.

W 2019 r. kotłownie zasilane biogazem z Ujazdówka wytworzyły 29 594 GJ energii cieplnej. Odpowiada to 2,9 tys. tonom dwutlenku węgla, który powstałby w przypadku wytworzenia identycznej energii cieplnej przy spalaniu węgla.

Zgodnie z definicją systemu handlu emisjami Unii Europejskiej (EU ETS) ciepło i energia wytworzona z biopaliw i biomasy niosą za sobą tzw. zerowy ślad węglowy. Produkcja biogazu w zakładach w Ujazdówku pomaga więc w realizacji celów polityki klimatycznej.
Ciepło z biogazu to nie wszystkie korzyści, jakie mogą dać środowisku naturalnemu zakłady w Ujazdówku. Grupa Cedrob planuje uruchomić w podciechanowskiej biogazowni także tzw. jednostkę kogeneracyjną. Dzięki niej oprócz ciepła wytwarzana będzie również czysta energia elektryczna.