Cedrob S.A.

Zarząd:

Andrzej Goździkowski - Prezes Zarządu
Włodzimierz Bartkowski - Wiceprezes Zarządu
Aleksander Koźlakiewicz - Członek Zarządu
Andrzej Śliwiński - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Mirosław Koźlakiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Włodzimierz Grześkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Witold Ludwiński - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Koźlakiewicz - Członek Rady Nadzorczej
Antoni Rajnik - Członek Rady Nadzorczej
Dawid Błażkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Gobarto S.A.

Zarząd:

Marcin Śliwiński - Prezes Zarządu
Katarzyna Goździkowska-Gaztelu - Wiceprezes Zarządu
Karol Ludwiński - Wiceprezes Zarządu
Roman Miler - Wiceprezes Zarządu
Rafał Oleszak - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rada Nadzorcza:

Andrzej Goździkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksander Koźlakiewicz - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Śliwiński - Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Bartkowski - Członek Rady Nadzorczej
Robert Bednarski - Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Ceranowicz - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Natkański - Członek Rady Nadzorczej

Zakłady Mięsne SILESIA S.A.

Zarząd:

Mariusz Rusin - Prezes Zarządu
Paweł Dalmata - Wiceprezes Zarządu
Marietta Stefaniak - Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Rada Nadzorcza:

Andrzej Goździkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Śliwiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Miler - Członek Rady Nadzorczej
Rafał Oleszak - Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Goździkowska Gaztelu - Członek Rady Nadzorczej
Karol Ludwiński - Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Bartkowski - Członek Rady Nadzorczej