Sprawdzone partnerstwo w biznesie

Cedrob S.A. to synonim sprawdzonego i wiarygodnego partnera biznesowego. Firma kooperuje z licznymi polskimi przedsiębiorcami z różnych branż, w tym z dostawcami urządzeń i firmami je serwisującymi, z podmiotami prowadzącymi prace badawcze na rzecz spółki oraz innymi usługodawcami. Cedrob współpracuje z kilkoma tysiącami gospodarstw rolnych z całej Polski,  z których większość stanowią dostawcy zbóż i nabywcy pasz gotowych. 

Jedną z podstawowych zasad zapisanych w umowach zawieranych przez Cedrob z rolnikami jest stała, z góry określona cena. Odpowiedzialne podejście firmy gwarantuje dostawcom utrzymanie stawki przy sprzedaży plonów, a Cedrob może planować długoterminową działalność na podstawie uprzednio założonych parametrów cenowych. Cedrob współpracuje z grupą kilkuset hodowców na zasadach kontraktacji, czyli z góry ustalonych warunków sprzedaży piskląt, pasz czy zakupu żywca. Analogiczne umowy w zakresie dostaw kurczaków są podstawą kooperacji z dwiema firmami ze Słowacji oraz jedną z Węgier.

Współpraca z lokalnymi firmami

Historia rozwoju Cedrob pokazuje, że stałe wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych korzystnie wpłynęło na rozwój wielu lokalnych oraz ogólnopolskich partnerów biznesowych spółki. Od początku swojej działalności Cedrob S.A. przeznaczył na inwestycje niemal 760 mln zł. W zdecydowanej większości środki te zasiliły polską gospodarkę, gdyż ciechanowska spółka preferuje korzystanie z krajowych materiałów i wykonawstwo realizowane przez rodzimych przedsiębiorców.

Patriotyzm gospodarczy Cedrob

Dzięki działalności Cedrob S.A. co roku do budżetu państwa oraz do kas samorządów lokalnych odprowadzane są miliony złotych z podatków oraz opłat urzędowych. Dotyczy to m.in. CIT, PIT oraz podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W 2017 r. podatek dochodowy Cedrob S.A. wyniósł 15 mln zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych 20 mln zł.

W przypadku podatków leśnego, rolnego oraz od nieruchomości posiadanych przez Cedrob S.A. od 2000 r. budżety urzędów miast i gmin zasiliło ponad 19 mln zł, z czego tylko w 2016 roku prawie 3 mln zł. Od 2017 r., w związku z trzema nowymi inwestycjami spółki, poziom tych podatków zwiększyła się rocznie do prawie 4 mln zł. Są to kwoty stale rosnące, z roku na rok o co najmniej kilkanaście procent.