Spółki

W skład Grupy Kapitałowej Cedrob wchodzą: Cedrob S.A. - największy w Polsce producent mięsa drobiowego, Gobarto S.A. - wiodący producent trzody chlewnej, Zakłady Mięsne Silesia S.A. - uznany producent wędlin oraz Cedrob Passau GmbH - spółka Grupy na rynku niemieckim.

Czytaj więcej

Misja

Firma Cedrob kieruje się mottem - „Kto nie rozwija biznesu, ten go straci”. W myśl tej zasady stawia na innowacyjność zarówno w zakresie technologii, jak i produkcji. Jest otwarta na potrzeby rynku, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, nieustannie doskonaląc profil swojej działalności.

Czytaj więcej

Historia

Początki działalności firmy przypadły na lata 90. XX wieku, czyli na trudny czas transformacji gospodarczej. Na stworzenie własnej firmy zdecydowała się grupa młodych ludzi, którzy nie mieli doświadczenia w biznesie, ale chcieli stawić czoła wyzwaniom, jakie stawiał wolny rynek. Skorzystali oni z możliwości zakupu zakładów Poldrob w Ciechanowie.

Czytaj więcej

Władze

Organem wykonawczym i jednocześnie reprezentującym Grupę Cedrob we wszelkich inicjatywach i podejmowanych działaniach jest Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Zgodny i jednomyślny sposób zarządzania na przestrzeni lat są determinantami, które stoją za wielkim sukcesem Grupy.

Czytaj więcej