CEDROB S.A.
Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów

Kontakt dla akcjonariuszy: akcjonariusze@cedrob.com.pl

CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku.
Wpis do rejestru przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000140562 | REGON 130280786 | NIP 566-00-04-455 | Nr BDO 000019278 | Kapitał zakładowy: 11 994 013 PLN | Kapitał wpłacony: 11 994 013 PLN.