Początki działalności firmy przypadły na lata 90. XX wieku, czyli na trudny czas transformacji gospodarczej. Na stworzenie własnej firmy zdecydowała się grupa młodych ludzi, którzy nie mieli doświadczenia w biznesie, ale chcieli stawić czoła wyzwaniom, jakie stawiał wolny rynek. Skorzystali oni z możliwości zakupu zakładów Poldrob w Ciechanowie.

Po pięciu latach działalności, w 1996 roku, ciechanowska spółka zatrudniała ponad 500 osób, by w 2008 r. przekroczyć pierwszy 1000. Obecnie załoga całej Grupy Cedrob liczy ok. 7000 pracowników, łącznie z pracownikami współpracujących ferm. Sukcesywnie zwiększa się także sprzedaż.

Od ponad ćwierć wieku założyciele Cedrob systematycznie realizują swoje zamierzenia. Firma rozwija gamę oferowanych produktów i rozszerza eksport swoich wyrobów. 

Od 2016 roku Grupa Cedrob posiada znaczną część akcji Gobarto S.A., jednego z największych w Polsce dostawców mięsa czerwonego, do którego należy kilkanaście spółek z branży rolno-spożywczej. W ramach Grupy działa również spółka z siedzibą w Niemczech. Grupa Cedrob to lider na rynku krajowym, a także potentat na skalę międzynarodową.


1991 r.

1991

Powstają Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie CEDROB Sp. z o.o.; w ich skład wchodzą zakłady przetwórstwa w Ciechanowie oraz Wylęgarnia Piskląt w Mławie

1996 r.

1996

CEDROB Sp. z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną

1997 r.

1997

Zakup Zakładu Drobiarskiego w Niepołomicach

1998 r.

1998

Powstaje Zakład Wylęgu Drobiu w Pawłowie

1999 r.

1999

Przyjęcie nowej strategii rozwoju, która do dziś jest podstawą rozwoju firmy

2005 r.

2005

Utworzenie CEDROB GmbH w Niemczech

2006 r.

2006

Oddanie do użytku Wytwórni Pasz w Gumowie

2012 r.

2012

Uruchomienie Wylęgarni Piskląt w Skarżynku

2013 r.

2013

Uruchomienie i oddanie do użytku Ubojni Drobiu w Ujazdówku

2015 r.

2015

Przejęcie większościowego pakietu akcji Gobarto S.A.

2016 r.

2016

Uruchomienie Wytwórni Pasz w Rypinie; uruchomienie drugiej Ubojni Drobiu w Ujazdówku; oddanie do użytku rozbudowanej Wylęgarni Piskląt w Skarżynku

2017 r.

2017

Zakup Zakładów Mięsnych Silesia S.A., potentata w przetwórstwie mięsa
Powstanie spółki Cedrob Cargo Sp. z o.o.
Otwarcie Zakładu Usług Weterynaryjnych

2018 r.

2018

Uruchomienie trzeciej ubojni drobiu - w Ujazdówku oraz czwartej wytwórni pasz - w Ligocie Dolnej

2019 r.

2019

Utworzenie spółki Cedrob Porty Sp. z o.o.
Powstanie Zakładu Surowców Paszowych
Rozpoczęcie prac nad budową drugiej Wytwórni Pasz w Rypinie
Przejęcie zorganizowanej części spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi

2020 r.

2020

Gruntowna modernizacja Zakładu Drobiarskiego w Kutnie
Pierwszy intermodalny rejs kolejowy Cedrob Cargo
Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania sprzedał firmie Cedrob S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa za 100 mln zł.

2021 r.

2021

Powstanie najnowocześniejszego kompleksu produkującego mieszanki paszowe w Europie, dzięki uruchomieniu do użytku II Wytwórni Pasz w Rypinie.

2022 r.

2022

Dzierżawa zakładów wylęgowych Drob S.A. w Gnieźnie, Nowym Tomyślu oraz Tulcach

2023 r.

2023

Uruchomienie II linii produkcyjnej w Wytwórni Pasz w Ligocie Dolnej