UNLOCK – jest to nowy projekt współpracy finansowany ze środków europejskich. Opierając się na sukcesie projektu KaRMA2020, UNLOCK ma na celu wykonanie dalszych kroków w kierunku stworzenia bardziej zrównoważonego europejskiego sektora rolnego. Projekt został uruchomiony 1 maja 2021 roku, aby osiągnąć nową wartość z pierza odpadowego, zawierającego prawie 90% keratyny. Jest to niezwykle cenne białko, które może być źródłem materiałów biodegradowalnych.

„Zgodnie ze strategią UE dotyczącą biogospodarki, projekt UNLOCK wykorzysta pierze kurze do produkcji bioproduktów o wysokiej wartości dodanej do zastosowań rolniczych. Nasze rozwiązanie zmniejszy ilość odpadów wytwarzanych przez sektor drobiarski, jednocześnie zastępując materiały kopalne wykorzystywane obecnie w rolnictwie materiałami odnawialnymi” – podkreśla Sarah Montes z Fundacji CIDETEC, koordynatorka projektu UNLOCK.

W trakcie czteroletniego projektu, finansowanego przez Wspólne Przedsięwzięcie Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), partnerzy UNLOCK zaprojektują ekonomicznie i środowiskowo zrównoważone innowacyjne łańcuchy wartości, aby stworzyć biogospodarkę opartą na piórach. Sukces zapewnią cztery różne procesy: od obróbki mechanicznej po eksplozję parową, fermentację mikrobiologiczną lub hydrolizę chemiczną, w zależności od rodzaju pożądanych produktów końcowych.

Wytworzone bioprodukty zostaną dostosowane do potrzeb sektora rolniczego, tworząc:

  • tace na nasiona,
  • geowłókniny,
  • folie mulczowe
  • pianki hydroponiczne.

Dodatkowym zastosowaniem dla keratyny zawartej w tych innowacyjnych materiałach jest ich biodegradowalność, jednocześnie wzbogacając glebę azotem organicznym.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się oline w dniu 28 kwietnia 2021 roku. Do projektu UNLOCK przystąpiło 15 podmiotów, w tym Cedrob S.A. Do głównych kompetencji powołanego Konsorcjum należy cały łańcuch wartości, od analizy surowców i łańcucha dostaw po sprzęt, procesy, wytwarzanie produktów końcowych i oceny zrównoważonego rozwoju.

Finalnie pod koniec projektu powstaną dwie komercyjne biorafinerie.

Możesz śledzić postępy UNLOCK na Twitterze @UNLOCK_BBI i LinkedIn UNLOCK_project.

Więcej szczegółów na temat celów i osiągnięć projektu będzie wkrótce dostępnych na stronie www.unlock-project.eu
Projekt UNLOCK otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 mln euro z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 101023306. Rozpoczął się oficjalnie 1 maja 2021 r. i potrwa do kwietnia 2025 r.

W skład konsorcjum wchodzą 4 organizacje badawcze i technologiczne (CIDETEC Foundation (ES) – koordynator projektu, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ  – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (PL), Asociación de Investigación de Materiales Plásticos (ES), RISE Processum AB ( SE)), 8 MŚP (General Hydroponic Europe (FR), Bioextrax AB (SE), Bio-Mi društvo sa ograničenom odgovornoču (HR), TECHNOPackaging (ES), FARRELLY & MITCHELL (IE), Organic Waste Systems nv (BE) , INKOA SISTEMAS (ES), Associació Comarcal Urgell d'Ajuda al Minusvàlid (ES)), 2 klastry (Fundacja UNIMOS (PL), Greenovate! Europe EEIG! Europe EEIG (BE)) i 1 duży producent (CEDROB S.A (PL)).