Docenienie transparentności Cedrob

31 MAR, 2023 GODZ: 12:41

Firma Cedrob podpisała 28 marca 2023 roku umowę z Krajową Administracją Skarbową w ramach Programu Współdziałania. Dołączyła tym samym do wąskiego grona firm o najwyższych standardach i procedurach podatkowych w Polsce. To docenienie rzetelności podatkowej i podkreślenie wzajemnego zaufania.

Program Współdziałania to nowa forma relacji i ścisłej, partnerskiej współpracy między Krajową Administracją Skarbową a dużymi podmiotami. Jest potwierdzeniem, że stosowane u podatnika procedury i procesy podatkowe oraz nadzór nad rozliczeniami podatkowymi spełniają najwyższe standardy. To także uznanie, że firma wykazuje się transparentnością wykraczającą poza ustawowe obowiązki.

Celem Programu jest podjęcie wspólnych działań, które będą zapewniały przestrzeganie prawa podatkowego ale też uwzględniały indywidualne potrzeby i oczekiwania podatników. Inicjatywa ma spowodować także poprawę warunków prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce.

Przystąpienie do Programu daje szereg korzyści, jak pewność poprawnego stosowania prawa podatkowego czy zmniejszenie kosztów zarządzania wewnętrznego. To również nowy wymiar relacji i interakcji między podatnikiem a administracją skarbową, oparty o wzajemne zaufanie, transparentność i współpracę.

Podobne inicjatywy wdrażane są w wielu krajach europejskich i świadczą o wysokich standardach w zakresie transparentności i rzetelności podatkowej.

Do tej pory zaledwie osiem firm objęto Programem Współpracy. Dołączenie Cedrob S.A. do tego grona, pokazuje zaawansowanie procedur podatkowych i transparentności firmy. To także praktyczny wyraz patriotyzmu gospodarczego, którego spółka jest orędownikiem.

Więcej informacji ... https://www.gov.pl/web/kas/osma-umowa-w-ramach-programu-wspoldzialania


Pozostałe aktualności

Najpiękniejszy koszyczek – konkurs dla szkół

Koszyczek wielkanocny to nieodłączny symbol wielkanocny. Firma Cedrob po raz kolejny zorganizowała konkurs dla szkół, który zachęca do kultywowania tej pięknej tradycji. Ideą konkursu...

31 MAR, 2023 GODZ: 09:15

Wycieczka edukacyjna - biogazownia Zalesie

15 marca 2023 r. w biogazowni Zalesie odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających do V klasy szkoły podstawowej z warszawskiego Ursynowa. Podczas zwiedzania, dzieci dowiedziały...

29 MAR, 2023 GODZ: 09:55

Własne gospodarstwo było moim marzeniem

Od czterech lat firma Cedrob S.A. intensywnie rozwija produkcję kaczek w Polsce. W tym okresie zakupiła ubojnię drobiu w Kutnie, którą aktywnie modernizuje i dostosowuje do uboju drobiu...

07 LUT, 2023 GODZ: 10:04