Docenienie transparentności Cedrob

31 MAR, 2023 GODZ: 12:41

Firma Cedrob podpisała 28 marca 2023 roku umowę z Krajową Administracją Skarbową w ramach Programu Współdziałania. Dołączyła tym samym do wąskiego grona firm o najwyższych standardach i procedurach podatkowych w Polsce. To docenienie rzetelności podatkowej i podkreślenie wzajemnego zaufania.

Program Współdziałania to nowa forma relacji i ścisłej, partnerskiej współpracy między Krajową Administracją Skarbową a dużymi podmiotami. Jest potwierdzeniem, że stosowane u podatnika procedury i procesy podatkowe oraz nadzór nad rozliczeniami podatkowymi spełniają najwyższe standardy. To także uznanie, że firma wykazuje się transparentnością wykraczającą poza ustawowe obowiązki.

Celem Programu jest podjęcie wspólnych działań, które będą zapewniały przestrzeganie prawa podatkowego ale też uwzględniały indywidualne potrzeby i oczekiwania podatników. Inicjatywa ma spowodować także poprawę warunków prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce.

Przystąpienie do Programu daje szereg korzyści, jak pewność poprawnego stosowania prawa podatkowego czy zmniejszenie kosztów zarządzania wewnętrznego. To również nowy wymiar relacji i interakcji między podatnikiem a administracją skarbową, oparty o wzajemne zaufanie, transparentność i współpracę.

Podobne inicjatywy wdrażane są w wielu krajach europejskich i świadczą o wysokich standardach w zakresie transparentności i rzetelności podatkowej.

Do tej pory zaledwie osiem firm objęto Programem Współpracy. Dołączenie Cedrob S.A. do tego grona, pokazuje zaawansowanie procedur podatkowych i transparentności firmy. To także praktyczny wyraz patriotyzmu gospodarczego, którego spółka jest orędownikiem.

Więcej informacji ... https://www.gov.pl/web/kas/osma-umowa-w-ramach-programu-wspoldzialania


Pozostałe aktualności

Warto zrobić coś dobrego dla planety

Jednym z głównych celów spółki Cedrob jest zrównoważony rozwój, czyli dążenie do minimalizacji jej wpływu na środowisko naturalne.W związku z dynamiczną rozbudową naszych zakładów produkcyjnych...

31 MAJ, 2023 GODZ: 13:28