Cedrob szykuje inwestycję typu greenfield za 300 mln zł

10 GRU, 2021 GODZ: 09:22


Cedrob planuje budowę nowej ubojni zintegrowanej z zakładową oczyszczalnią oraz biogazownię w wiejskiej gminie Rypin. Firma szacuje, że na ten cel przeznaczy ponad 300 mln zł. W nowym obiekcie zatrudnienie znajdzie nawet ponad 500 osób. Będzie to jedna z największych inwestycji typu greenfield w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich latach.

Spółka nie zwalnia tempa inwestycji. W 2021 roku zakończyła na terenie powiatu rypińskiego budowę drugiej wytwórni pasz, co pozwoli na produkcję w obu obiektach nawet 1 mln ton paszy rocznie. Teraz rozpoczął proces inwestycyjny nowego obiektu. Ubojnia, przyzakładowa oczyszczalnia ścieków oraz biogazownia wygenerują ponad 500 miejsc pracy. Będą to inwestycje oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego, które wpisują się w zrównoważony rozwój regionu.

Lokalizacja dla tej inwestycji została wybrana w oparciu o dostępną infrastrukturę drogową i uwarunkowania środowiskowe oraz związane z tym oddziaływaniem na lokalne społeczności. Obszar oddalony jest od zwartej zabudowy, otoczony lasami i umiejscowiony na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na inwestycje przemysłowe. Działka i jej otoczenie wyłączone było z przeznaczenia na cele mieszkaniowe o czym świadczy fakt, że niedaleko lokalne władze umiejscowiły składowisko odpadów komunalnych.

Cedrob zbuduje własne źródła energii i wody
Dla takiej lokalizacji wyznawaniem jest zapewnienie dostępu do mediów, w tym energii, gazu i wody do działalności eksploatacyjnej. Między innymi dlatego firma będzie musiała zainwestować we własne źródła energii elektrycznej i wody. Planowana biogazownia może w pełni zabezpieczyć potrzeby energetyczne zakładu.

Planowana inwestycja w Rypinie może w pełni zabezpieczyć potrzeby energetyczne zakładu. Firma przeprowadziła studia wykonalności, opracowała koncepcję kompleksu inwestycyjnego i zakupiła nieruchomość pod planowaną inwestycję. Obecnie przedsięwzięcie oceniane jest przez instytucje i władze samorządowe po przeprowadzonej przez inwestora ocenie oddziaływania na środowisko. Cedrob oczekuje na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed podjęciem dalszych działań proceduralnych.

Pozostałe aktualności

Bożonarodzeniowy konkurs rozstrzygnięty

Bombki, renifery, mikołaje, bałwanki i inne błyskotki utworzyły galerię prac w bożonarodzeniowym konkursie dla dzieci pracowników Cedrob S.A. Rozstrzygnięto kolejną już zabawę...

22 GRU, 2021 GODZ: 22:22

Świąteczne paczki – radość z czynienia dobra!

Mija kolejny, trudny rok, który upłynął pod znakiem pandemii Covid-19 na świecie. W tak niełatwym czasie należy pamiętać o słabszych, dlatego Cedrob S.A. nie zapomina o najbardziej...

17 GRU, 2021 GODZ: 15:24

Kolej na innowacje

Minął rok, od kiedy Cedrob Cargo rozpoczął działalność operacyjną w strukturach Grupy Cedrob, wspierając transport i logistykę Zakładu Produkcji Pasz. Realizowana przez spółkę forma...

14 WRZ, 2021 GODZ: 10:46