*****

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania nr CC-02-2020/D-3.2/POIiŚ-2014-2020  „Dostawa i montaż czterech wozów wysięgnikowych typu Reachstacker do przeładunku nadwozi wymiennych.”

CEDROB Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Ujazdówku informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wpłynęły trzy oferty od poniższych podmiotów:

 • Zeppelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach
 • Cargotec Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie
 • Konsorcjum firm MTL Asco Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach oraz CVS Ferrari S.P.A. z siedzibą w Roveleto di Cadeo.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ofert stwierdzono, iż wszystkie oferty są kompletne i spełniają wszelkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą oceną punktową, która wpłynęła dnia 18.02.2020 r. od firmy Cargotec Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę o terminie podpisania umowy.

Ujazdówek, 21.02.2020 r.

*****

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

CEDROB Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Ujazdówku informuje o rozstrzygnięciu w dniu 31.01.2020 r. postępowania o numerze wewnętrznym CC-01-2020/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 na zaprojektowanie i wykonanie 176 sztuk nadwozi wymiennych.

Nazwa i adres podmiotu:

Pol-Osteg Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 25
85-467 Bydgoszcz

Data wpłynięcia oferty: 30.01.2020

Ujazdówek, 06.02.2020 r.

*****

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa i montaż czterech wozów wysięgnikowych typu Reachstacker do przeładunku nadwozi wymiennych

 Zamawiający:

CEDROB Cargo Sp. z o.o.
Ujazdówek 2A
06-400 Ciechanów
NIP: 5662018817; REGON: 368202750; KRS: 0000692942

Przedmiot zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 4 wozów wysięgnikowych typu Reachstacker. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowymi spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Termin składania ofert: 19.02.2020 r. godz. 11:00
 • Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Numer referencyjny postępowania: CC-02-2020/D-3.2/POIiŚ-2014-2020

Ujazdówek, 28.01.2020, zmiana 12.02.2020

Załączniki do pobrania:

*****

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaprojektowanie i wyprodukowanie 176 sztuk nadwozi wymiennych

Zamawiający:

CEDROB Cargo Sp. z o.o.
Ujazdówek 2A 06-400 Ciechanów
NIP: 5662018817; REGON: 368202750; KRS: 0000692942

Przedmiot zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wyprodukowanie 176 sztuk nadwozi wymiennych (kontenerów). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, wyprodukowanym w Polsce i spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Termin składania ofert: 31.01.2020 r. godz. 11:00
 • Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Numer referencyjny postępowania: CC-01-2020/D-3.2/POIiŚ-2014-2020

Ujazdówek, 08.01.2020 r.

 

Załączniki do pobrania:


*****

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu postępowania

CEDROB Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Ujazdówku informuje o nierozstrzygnięciu w dniu 03.12.2019 r. postępowania o numerze wewnętrznym CC-02-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 na dostawę 176 sztuk nadwozi wymiennych ze względu na brak ofert spełniających warunki postępowania.


*****

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa 176 sztuk nadwozi wymiennych

Zamawiający:

CEDROB Cargo Sp. z o.o.
Ujazdówek 2A
06-400 Ciechanów
NIP: 5662018817; REGON: 368202750; KRS: 0000692942

Przedmiot zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa 176 sztuk nadwozi wymiennych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, wyprodukowanym w Polsce i spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Termin składania ofert: 03.12.2019 r. godz. 12:00
 • Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Numer referencyjny postępowania: CC-02-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020

Ujazdówek, 21.11.2019 r.
 

Załączniki do pobrania:

* * * * *


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

CEDROB Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Ujazdówku informuje o rozstrzygnięciu w dniu 23.07.2019 r. postępowania o numerze wewnętrznym CC-01-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 na dostawę 88 sztuk wagonów specjalistycznych 40 stopowych do przewozu nadwozi wymiennych w transporcie intermodalnym.

Z powodu wycofania się z oferty firmy Wagon-Rent, wybrana została druga w kolejności najlepsza oferta na realizację zamówienia.

Nazwa i adres podmiotu:
Rail-Cars Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/315
66-400 Gorzów Wielkopolski

Data wpłynięcia oferty: 18.07.2018 r.

* * * * *


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa 88 sztuk wagonów specjalistycznych 40 stopowych do przewozu specjalistycznych nadwozi wymiennych o długości 20 stóp

Zamawiający:

CEDROB Cargo Sp. z o.o.
Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów
NIP: 5662018817; REGON: 368202750; KRS: 0000692942

Przedmiot zamówienia:

 • dostawa 88 sztuk wagonów specjalistycznych 40 stopowych do przewozu specjalistycznych nadwozi wymiennych o długości 20 stóp w transporcie intermodalnym. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym lub po przeprowadzonym remoncie kapitalnym (naprawa rewizyjna), spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Termin składania ofert: 23.07.2019 r. godz. 16:00
 • Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Numer referencyjny postępowania: CC-01-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020

Ujazdówek, 18.07.2019 r.

 

Załączniki do pobrania:

 • Ogłoszenie w formacie pdf POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr  CC-01-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 POBIERZ
 • Załącznik nr 1 do Zapytania nr  CC-01-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – formularz ofertowy POBIERZ
 • Załącznik nr 2 do Zapytania nr CC-01-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – oświadczenie o spełnieniu warunków POBIERZ
 • Załącznik nr 3 do Zapytania nr CC-01-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – wykaz zrealizowanych transakcji POBIERZ
 • Załącznik nr 4 do Zapytania nr  CC-01-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – wzór umowy wraz z załącznikami POBIERZ
 • Załącznik nr 5 do Zapytania nr  CC-01-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – oświadczenie RODO POBIERZ
 • Klauzula informacyjna RODO POBIERZ


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

CEDROB Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Ujazdówku informuje o rozstrzygnięciu w dniu 01.08.2018 r. postępowania o numerze wewnętrznym CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 na przeprowadzenie procesu uzyskania licencji na świadczenie usług kolejowego transportu towarowego wraz z opracowaniem instrukcji wewnętrznych, procedur i systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa.

Nazwa i adres podmiotu:

INFRACERT TSI Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 32 lok. 3

03-719 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 01.08.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenie procesu uzyskania licencji na świadczenie usług kolejowego transportu towarowego wraz z opracowaniem instrukcji wewnętrznych, procedur i systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa

 Zamawiający:

CEDROB Cargo sp. z o.o.
Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów
NIP: 5662018817, REGON: 368202750

Przedmiot zamówienia:

 • usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji do uzyskania licencji na świadczenie usług kolejowego transportu towarowego wraz z przeprowadzeniem procesu jej uzyskania,
 • usługi doradcze z zakresie przygotowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem dla przewoźnika kolejowego towarów,
 • usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia procesu uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego towarów
 • Termin składania ofert: 01.08.2018 r. godz. 11:00
 • Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Wewnętrzny numer referencyjny postępowania: CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020

Ujazdówek, 18.07.2018 r.


Załączniki do pobrania:

 • Ogłoszenie w formacie pdf POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr  CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 POBIERZ
 • Załącznik nr 1 do Zapytania nr  CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – formularz ofertowy POBIERZ
 • Załącznik nr 2 do Zapytania nr CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – oświadczenie o spełnieniu warunków POBIERZ
 • Załącznik nr 3 do Zapytania nr CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – wykaz zrealizowanych procesów POBIERZ
 • Załącznik nr 4 do Zapytania nr  CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – umowa wraz z załącznikami POBIERZ
 • Załącznik nr 5 do Zapytania nr  CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – oświadczenie RODO POBIERZ