Program Gobarto 500

13 LIP, 2017 GODZ: 11:19


Firma Gobarto uruchomiła program integracji tuczu – Gobarto 500. Hodowcy biorący udział w programie otrzymają m.in. stałe, miesięczne wynagrodzenie oraz dostęp do nowoczesnych technik hodowli. Będzie to również szansa dla rolników na modernizację gospodarstwa i współpracę z największym polskim producentem mięsa czerwonego.

Polska to kraj wieloletnich tradycji w hodowli zwierząt, a także znacznej konsumpcji mięsa oraz wędlin wieprzowychJak podaje GUS Polacy zjadają rocznie ok. 41 kg wieprzowiny. Jednocześnie 30% spożywanego w Polsce mięsa nie jest produkowane w kraju. Aby poprawić efektywność gospodarstw oraz wzmocnić pozycję polskiego mięsa wieprzowego na światowym rynku powstał Program Gobarto 500.

Głównym założeniem projektu jest współpraca pomiędzy rolnikiem, a firmą Gobarto w zakresie integracji tuczu trzody chlewnej. Kooperacja będzie polegała na budowie, na gruncie rolnika, budynku inwentarskiego na 2000 stanowisk, w którym będą tuczone zwierzęta dostarczone przez Gobarto, a następnie odebrane po osiągnięciu ustalonej wagi ubojowej. Umowa współpracy zostanie podpisana na 15 lat i zagwarantuje rolnikowi wysokie miesięczne wynagrodzenie, stabilność biznesową, odbiór tuczników do ubojni Gobarto oraz szansę na rozwój gospodarstwa, poprzez budowę nowoczesnego budynku inwentarskiego. Dodatkowo Gobarto zapewni wsparcie techniczno-merytoryczne. Hodowcy, którzy wezmą udział w programie będą mogli skorzystać ze szkoleń przygotowanych w ramach Akademii Rolnika, podczas których zdobędą specjalistyczną wiedzę dotyczącą nowoczesnych technik tuczu trzody chlewnej. Ponadprzeciętne wyniki produkcyjne będą nagradzane premią.

Do kogo skierowany jest program?

W programie mogą uczestniczyć rolnicy posiadający grunt rolny, na którym możliwe jest wybudowanie obiektu inwentarskiego na 2000 stanowisk tuczowych. Rolnicy powinni posiadać doświadczenie w produkcji trzody chlewnej, wykazywać się znajomością procesu tuczu oraz wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez Gobarto S.A. Brak doświadczenia nie wyklucza potencjalnych hodowców z udziału w projekcie. Niezbędną wiedzę oraz kompetencje będą mogli zdobyć dzięki Akademii Rolnika. Wkład własny w 15 letnią umowę kredytową na budowę chlewni wyniesie 10%.

Co zyska rolnik? 

Realizacja projektu przyniesie liczne korzyści rolnikom, którzy dzięki współpracy:

  • otrzymają wysokie, stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 10 tys. zł.,
  • będą mieli zapewnioną stabilność biznesową oraz gwarancję stałego odbioru tuczników,
  • uzyskają kompleksowy projekt chlewni oraz plan jej budowy,
  • otrzymają szansę na rozwój własnego gospodarstwa,
  • będą korzystali z budynków inwentarskich o najwyższym poziomie technologicznym, które posłużą im przez wiele lat,
  • będą otrzymywać najwyższej jakości pasze (od spółki Cedrob Pasze) oraz opiekę weterynaryjną,
  • uzyskają dostęp do specjalistycznych oraz biznesowych szkoleń organizowanych w ramach Akademii Rolnika,
  • będą współpracować z Grupą Kapitałową Cedrob, która kooperuje z kilkoma tysiącami gospodarstw rolnych w Polsce i jest gwarantem stabilności,
  • będą mogli uczestniczyć w zbiorowym skupie zbóż na pasze, co stwarza możliwość optymalizacji wydatków.


Więcej informacji na temat programu znajduje się na: www.gobarto500.pl

Pozostałe aktualności

Bożonarodzeniowy konkurs rozstrzygnięty

Bombki, renifery, mikołaje, bałwanki i inne błyskotki utworzyły galerię prac w bożonarodzeniowym konkursie dla dzieci pracowników Cedrob S.A. Rozstrzygnięto kolejną już zabawę...

22 GRU, 2021 GODZ: 22:22

Świąteczne paczki – radość z czynienia dobra!

Mija kolejny, trudny rok, który upłynął pod znakiem pandemii Covid-19 na świecie. W tak niełatwym czasie należy pamiętać o słabszych, dlatego Cedrob S.A. nie zapomina o najbardziej...

17 GRU, 2021 GODZ: 15:24