Grupa Gobarto S.A. odnotowała 24,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r.

30 MAR, 2017 GODZ: 11:00


W 2016 r. Grupa Gobarto S.A. osiągnęła ponad 60 % wzrost zysku netto w stosunku do roku 2015 wypracowując 24,7 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 1,45 mld zł. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 35,4 mln zł, a zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 57,4 mln zł.

Zeszły rok w branży mięsnej charakteryzował się przede wszystkim wyhamowaniem tendencji spadkowej w zakresie cen trzody chlewnej, wywołanej przez nałożenie rosyjskiego embargo oraz rosnącą podaż mięsa ze strony krajów Unii Europejskiej. Ponad 2-letnie zniżki skończyły się w połowie ub. r. Od tego czasu obserwowany jest znaczący wzrost cen skupu, który najwyraźniej zaznaczył się w grudniu, kiedy ceny trzody były wyższe rok do roku aż o 33%. Wyższe ceny uzyskiwane za surowiec wieprzowy wpłynęły na poprawę sytuacji hodowców trzody chlewnej, dla których produkcja stała się bardziej opłacalna niż miało to miejsce w latach wcześniejszych.

Poprawa ekonomicznych warunków prowadzenia hodowli świń natychmiastowo przełożyła się na większą skalę produkcji. Według wstępnych danych GUS pogłowie świń w grudniu 2016 r. liczyło 11 107,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,9%. To dowód na stałe odwrócenie trendu spadkowego w obszarze pogłowia, obserwowanego na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Wzrost cen skupu w 2016 r. nie był zjawiskiem typowo lokalnym i dotykającym tylko Polski. Ceny trzody rosły globalnie, głównie za sprawą Chin, które w zeszłym roku istotnie zwiększyły zapotrzebowanie na mięso. Największy wzrost importu mięsa Państwo Środka zarejestrowało z krajów Unii Europejskiej. Z uwagi na embargo na import wieprzowiny nałożone na nasz kraj polskie spółki mięsne nie mogły i nadal nie w pełni mogą być bezpośrednimi beneficjentami tego zjawiska.

W takim otoczeniu rynkowym Grupa Gobarto wypracowała w 2016 r. 24,7 mln zł zysku netto (wzrost o 64,1% r/r) przy przychodach porównywalnych do uzyskanych w 2015 r. i wynoszących 1,45 mld zł. Przychody z eksportu wyniosły 180,7 mln zł, czyli o 10,6% mniej niż przed rokiem, co dało 12,43-proc. udział w przychodach ogółem. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 35,4 mln zł i był o 27,8% wyższy od uzyskanego w 2015 r. EBITDA za 12 miesięcy 2016 r. miała wartość 57,4 mln zł – o blisko 20% więcej r/r. Segmentem, który w największym stopniu przyczynił się do skokowej poprawy wyników Grupy, był segment Mięso i Wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody wyniosły 1,14 mld zł, a bardzo wysoką dynamikę wzrostu segment zanotował na poziomie zysku ze sprzedaży (wzrost o 191,3% r/r) oraz, co najważniejsze dla akcjonariuszy, również na poziomie zysku netto, który na koniec 2016 r. wyniósł 7 mln zł, czyli o 224,5% więcej niż w całym 2015 r. W tym czasie EBITDA wzrosła o 9% do poziomu 19,2 mln zł.

-Rok 2016 oceniamy bardzo pozytywnie, ale nie tylko przez pryzmat wypracowanych wyników finansowych. W czasie ostatnich 12 miesięcy realizowaliśmy liczne inicjatywy, które miały zbudować potencjał dla przyszłego wzrostu i umocnić nasza pozycję rynkową. Przede wszystkim przejęliśmy trzy spółki z branży. Włączenie ich w struktury Grupy wzmocni nasze kompetencje w obszarze hodowli i rozbioru mięsa. Przeprowadziliśmy też proces połączeniu Gobarto S.A. z trzema spółkami zależnymi, co z jednej strony uprościło budowę naszej Grupy, a z drugiej – zredukowało koszty działalności operacyjnej skomentował Dariusz Formela, Prezes Zarządu Gobarto S.A.

W dniu 24 sierpnia 2016 r. Gobarto S.A. poinformowała o podpisaniu warunkowej umowy przejęcia dwóch spółek: zajmującej się rozbiorem mięsa drobiowego spółki Meat-Pac Sp. z o.o. oraz spółki Bekpol, prowadzącej działalność głównie w obszarze dystrybucji mięsa i wędlin. Obydwie umowy zmaterializowały się na początku 2017 r. Kolejnym przejęciem było nabycie przez AGRO DUDA 100% udziałów w Ferma-Polu; po podpisaniu umowy warunkowej w dniu 29 listopada zeszłego roku, w dniu 21 grudnia nastąpiło przeniesienie własności udziałów.

Zgodnie z odświeżoną strategią na lata 2015-2019 ogłoszoną w lipcu 2015 r., Grupa zamierza skupić wysiłki na rozwoju kluczowych dla siebie obszarów.

Koncentrujemy nasze kompetencje i zasoby na obszarach kluczowych dla efektywnego realizowania długoterminowej strategii, czyli na uboju wieprzowiny, rozwoju sieci dystrybucyjnej w kraju oraz rozwinięciu przetwórstwa mięsa. Dlatego w 2016 r. podjęliśmy decyzję o likwidacji oddziału spółki w Hucie i zakończeniu działalności w zakresie uboju wołowego– powiedział Rafał Oleszak, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Gobarto S.A.

Cedrob zwiększa zaangażowanie

9 listopada 2016 r. Cedrob wezwał akcjonariuszy Gobarto do zapisywania się do sprzedaży pozostałych w obrocie giełdowym akcji. W wyniku  przeprowadzonego wezwania, rozliczonego w dniu 20 stycznia 2017 r., udział Cedrob w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Gobarto wzrósł z 66% do 82,98%.

Pozostałe aktualności

Rozmowy polsko-japońskie

W dniu 03.08.2022 r. gościliśmy w Zakładzie Mięsa Drobiowego Cedrob S.A. w Ujazdówku delegację przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa z Japonii. Jest to jeden...

04 SIE, 2022 GODZ: 14:53

Popołudnie pełne atrakcji

14. czerwca w miłych okolicznościach przyrody w Zajeździe TUR w Niestumiu k. Ciechanowa rozstrzygnęliśmy I edycję letniego konkursu dla dzieci pracowników Cedrob S.A. pt. „Mój wymarzony...

15 CZE, 2022 GODZ: 14:03

Cedrob inwestuje w wylęg kaczek i gęsi

Cedrob S.A., polski lider sektora mięsa drobiowego, rozbudowuje swoje moce produkcyjne w zakresie wylęgu gęsi i kaczek. W ramach podpisanej umowy z Wielkopolską Spółką Drobiarską DROB...

28 KWI, 2022 GODZ: 10:14

Ukraińska Pascha w Polsce

W niedzielę, 24 kwietnia grekokatolicy oraz wyznawcy prawosławia obchodzili Święta Wielkanocne. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych gości z Ukrainy uroczyste śniadanie wielkanocne.Tegoroczna...

25 KWI, 2022 GODZ: 13:54