Program, w którym rolnik jest najważniejszy

30 CZE, 2019 GODZ: 14:01


Rozwój produkcji drobiu wodnego jest jednym ze strategicznych celów Grupy Cedrob na najbliższe lata. Przejęcie Kurtnowskich Zakładów Drobiarskich Exdrob oraz wdrożenie programu Kaczka 300 są krokami milowymi w realizacji tego planu. Temat ten rozwijamy w wywiadzie z dyrektorem zakładu DGP (Duck Goose Poland), Markiem Bryckim.

Co to jest program Kaczka 300 i jaki jest jego cel?

Trzeba zacząć od wyjaśnienia, jaka jest idea programu Kaczka 300. Jest to program nowoczesnej hodowli kaczki, w którym rolnik jest dla nas najważniejszym partnerem. W ramach programu chcemy wspólnie z polskimi rolnikami wybudować 300 profesjonalnych budynków inwentarskich, kaczników. Rolnik czy hodowca, który wejdzie do programu Kaczka 300, otrzyma pełną pomoc i wsparcie w uzyskaniu kredytu na budowę kacznika, wsparcie merytoryczne związane z hodowlą, dostawy wysokiej jakości i odpowiednio zbilansowanej paszy oraz piskląt kaczych wylężonych w Polsce. Wyprodukowany w ramach programu żywiec zostanie ubity w naszych zakładach. Gwarantujemy rolnikowi stałe dochody na poziomie około 6 tys. zł miesięcznie. Program Kaczka 300 jest również całkowitą zmianą podejścia i technologii do aktualnej produkcji kaczki. Oferowany przez nas projekt budynku to nowoczesny kacznik z wyposażeniem dedykowanym do produkcji wysokiej jakości żywca kaczego. Programem chcemy promować konkurencyjną, nowoczesną i nieuciążliwą produkcję rolną w Polsce.

Dla kogo skierowany jest program?

Przede wszystkim do młodych polskich rolników. Pod pojęciem młody rozumiem osobę do 50 roku życia, co jest związane z 15-letnim okresem kredytowania. Najważniejsze jest jednak dla mnie, aby nasi przyszli kontrahenci chcieli pracować i rozwijać się, ponieważ jest to kluczem do sukcesu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Kaczka 300 jest posiadanie gruntu rolnego, na którym możliwe będzie postawienie kacznika. Program jest na pewno dobrą propozycją również dla hodowców obecnie produkujących kaczki i gęsi oraz innych hodowców i rolników chcących się przekwalifikować w tym kierunku.

Jaki będzie zakres inwestycji rolnika? Jaki minimalny areał ziemi potrzebuje, by móc przystąpić do programu Kaczka 300?

Kaczniki budowane będą w najwyższych standardach, w nowoczesnych technologiach dostosowanych w optymalny sposób do wymagań produkcji kaczki. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii pozwala na optymalną produkcję i osiągnięcie właściwych wyników. Inwestycja polegać będzie na budowie od podstaw budynku inwentarskiego, kacznika, wraz z niezbędną infrastrukturą. Chciałbym tutaj wyjaśnić, że pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko budynek wyposażony do produkcji, ale również wszystkie niezbędne elementy, takie jak wjazd na nieruchomość, utwardzone drogi, place manewrowe, silos na paszę, czy ogrodzenie nieruchomości. Minimalna wielkość działki to 1 hektar, natomiast zalecany jest większy areał.

Czy rolnik w programie Kaczka 300 ma obowiązki? Jeśli tak, to jakie?

Oczywiście, rolnik, który wejdzie do programu ma również obowiązki. Należą do nich: przygotowanie budynku do zasiedlenia, opieka i nadzór nad produkcją oraz przygotowanie kaczek do odstawy i załadunku. W planowanym kaczniku prowadzony będzie chów kaczki w ściółkowym systemie utrzymania ptaków, co wiąże się z codziennym ścieleniem budynku oraz nadzorem nad produkcją. Atutem jest na pewno posiadanie przez rolnika chcącego dołączyć do programu własnej ziemi rolnej, z której będzie pozyskiwana słoma oraz zagospodarowany obornik. Na każdym etapie programu rolnik otrzyma wsparcie, a właściwe merytoryczne przygotowanie zapewni Akademia Rolnika Kaczka 300.

Co to jest Akademia Rolnika?

Twórcą Akademii Rolnika jest Gobarto S.A., spółka wchodząca w skład Grupy Cedrob, która w swym programie Gobarto 500 szkoli rolników w zakresie hodowli trzody chlewnej. Wzorujemy się właśnie na tym projekcie, ponieważ uważam, iż ciągły rozwój to właściwy kierunek. Akademia Rolnika oferuje przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych na terenie całego kraju. Kursy mają przede wszystkim przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z nowoczesną produkcją żywca kaczego, ale i przedstawić zasady programu Kaczka 300. Szkolenia będą organizowane dla wszystkich, zarówno doświadczonych hodowców, jak i osób, które chciałyby dopiero rozpocząć działalność w produkcji drobiarskiej. Z Akademią Rolnika Kaczka 300 ruszamy wkrótce. Czy rolnik otrzyma podstawowe środki do produkcji takie jak pisklęta czy pasze? Niezwykle istotnym elementem programu jest pasza, a w tym przypadku jakość ma kluczowe znaczenie. W Grupie Cedrob funkcjonują 4 nowoczesne wytwórnie, nad którymi czuwa grupa specjalistów ds. żywienia. Produkujemy pełnoporcjową odpowiednio zbilansowaną paszę dla kaczek, która pozwala na uzyskanie właściwych wyników produkcyjnych oraz zapewnia ich optymalny rozwój. Jeśli chodzi o pisklęta kacze, jesteśmy przygotowani na rozpoczęcie programu - stada reprodukcyjne i wylęgarnie to kierunek, który na pewno będziemy rozwijać. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie dla hodowcy możliwości produkcji wysokiej jakości żywca.

Czy program wiąże się z ryzykiem spadku cen na rynku?

Rolnik nie ponosi żadnego ryzyka związanego z sytuacją cenową na rynku drobiu. Otrzymuje gwarancję regularnych wstawień piskląt kaczych, stałych dostaw wysokiej jakości paszy, obsługę weterynaryjną oraz terminowy odbiór żywca do uboju. Uzyskane z hodowli wynagrodzenie gwarantuje możliwość spłaty zobowiązań kredytowych, pokrycie kosztów działalności, w szczególności związanych z opłatami za media, ogrzewanie i zabiegi zootechniczne oraz zapewnia stały miesięczny zysk dla hodowcy przez cały okres trwania umowy.

Czy przejęty zakład w Kutnie ma znaczenie dla programu Kaczka 300?

Zakład Drobiarski w Kutnie ma fundamentalne znaczenie dla realizacji programu Kaczka 300. Cały ubój kaczki zostanie do niego przeniesiony. Będzie to nowoczesny zakład w centrum Polski, który zostanie w całości przystosowany do uboju drobiu wodnego. Obecnie jest on remontowany i modernizowany do najwyższych standardów. Gruntowna modernizacja pozwoli na osiągnięcie pokaźnych zdolności produkcyjnych. Nowoczesny zakład uboju wraz z nowoczesnym zapleczem hodowlanym z programu Kaczka 300, pozwoli nam na uzyskanie wysokiej jakości mięsa i bycie konkurencyjnym na zagranicznych rynkach. Wykorzystując własne pisklęta i własne paszę mamy pełną identyfikowalność towaru i stałą, powtarzalną, wysoką jakość. zakładzie w Kutnie zostaną zastosowane nowoczesne technologie uboju, rozbioru i pakowania, pozwalające wyprodukować szeroki asortyment produktów z kaczki, który następnie trafią do odbiorców w kraju i za zagranicą.

Jak przystąpić do programu Kaczka 300?

Aby przystąpić do programu należy skontaktować się z wybranym koordynatorem odpowiedzialnym za dany region. Do programu zapraszam rolników z całej Polski, ponieważ nie ma tutaj ograniczenia lokalizacji. Zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową: www.kaczka300.pl, gdzie znajdują się dane kontaktowe do przedstawicieli oraz dokładne informacje o programie Kaczka 300.

Pozostałe artykuły

Surowce (nie)zapomniane

Artykuł na podstawie rozmowy z Dyrektorem Zakładu Surowców Paszowych Cedrob, Rafałem Żyndą.Produkty uboczne pochodzące z ubojni mogą być cennym surowcem, który wykorzystuje się w przemyśle...

21 PAŹ, 2020 GODZ: 08:00

W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

Wywiad z Radosławem Majewskim, Kierownikiem Zespołu Ochrony Środowiska w Dziale Inwestycji i Eksploatacji Cedrob S.A.Reagowanie na globalne problemy to istotna cecha zrównoważonej i...

30 LIP, 2020 GODZ: 14:11