Stawiamy na jakość

10 LUT, 2020 GODZ: 10:00


Wywiad z Łukaszem Morawskim, Dyrektorem Generalnym Zakładu Mięsa Drobiowego Cedrob S.A.

Jak ocenia Pan polski rynek produkcji mięsa drobiowego?

Przede wszystkim jestem młodym przedstawicielem i obserwatorem rynku, na który wchodziłem w okresie wysokiej dynamiki jego wzrostu. W Grupie Cedrob na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Zakładem Mięsa Drobiowego (ZMD) pracuję 6 lat. Spożycie mięsa drobiowego na poziomie 27,8 kg na mieszkańca* w 2018 r. pozwala zakładać mi, że produkcja mięsa drobiowego w Polsce będzie wzrastać, chociaż wolniej, aniżeli w latach ubiegłych. Czynnikiem hamującym może być m.in. spadek cen skupu i nienadążający za produkcją eksport, który stanowi ok. 35% produkcji.

Cedrob jest największym w Polsce producentem mięsa drobiowego. Czemu zawdzięcza on swój sukces?

Staram się z dużą pokorą podchodzić do ocen „największy”, „najlepszy”. Ważne jest nie tylko to, by być „największym”, „najlepszym”, ale by być tak postrzeganym. Składa się wiele czynników. Kluczowe w mojej ocenie jest stałe ulepszanie przedsiębiorstwa od środka. Natomiast sukces Cedrobu jest zdecydowanie wynikiem ciężkiej pracy i dyscypliny u ludzi, którzy z marzeń i swoich decyzji zbudowali tę firmę. To jest chociażby kultywowanie herbertowkiej zasady „Bądź wierny. Idź”, z którą osobiście bardzo mocno się utożsamiam.

Ile osób pracuje w Zakładzie Mięsa Drobiowego Cedrob? 

Tylko w samym Cedrob-ZMD ok. 1700 osób, co w całym zatrudnieniu Cedrob stanowi ok. 45%. Dla mnie jest to wielka odpowiedzialność i wyróżnienie móc pracować z tymi ludźmi i dla nich.

Zakłady mięsne Cedrob to najnowsze technologie. Proszę opowiedzieć o produkcji, jej poszczególnych elementach, od samego początku, do samego końca.

Zakład, linia produkcyjna oraz zastosowane urządzenia zostały zaprojektowane, wykonane, dostarczone i zamontowane zgodnie z kolejnością operacji i czynności technologicznych w procesie uboju i obróbki drobiu. Wszystkie etapy produkcyjne odbywają się za pośrednictwem informatycznego systemu realizacji produkcji, tzw. MES, który umożliwia natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania oraz podejmowanie właściwych decyzji w czasie rzeczywistym. Z kolei pozyskane dane z procesu umożliwiają analizę kluczowych wskaźników efektywności na produkcji i ocenę wykorzystania zdolności produkcyjnych. Bardzo duże znaczenie ma także planowanie produkcji i wykorzystanie efektywnych narzędzi informatycznych, czym w Cedrob-ZMD zajmuje się komórka Centralnego Planowania Produkcji.

W jaki sposób w praktyce wygląda kontrola jakości na każdym etapie produkcji?

Praktyka produkcyjna to nasze know-how, natomiast kontrola jakości wymaga dobrze zaprojektowanego systemu, który będzie uwzględniał wymagania HACCP (system, umożliwiający identyfikację i ocenę zagrożeń, poprzez to pozwalający je kontrolować) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (komplet procedur opisujący wszystkie etapy produkcji oraz sposób kontroli i zapewnienia jakości produktu). To także nieustający pomiar wskaźników o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa produktu w punktach kontrolnych i krytycznych punktach kontrolnych wraz z oceną produktu. Istotne i odgrywające znaczącą rolę w zapewnieniu jakości produktu pozostają także Koła Jakości oraz obecny w ostatnim czasie w produkcji spożywczej KAIZEN, jako strategia samodoskonalenia. Tak zaprojektowany system oraz procesowe podejście, uwzględniające głęboką znajomość procesu, pozwalają na wysoce skuteczną kontrolę jakości.

Podstawowym założeniem Państwa działalności jest zachowanie jak najwyższej jakości, co jeszcze wyróżnia Cedrob spośród konkurencji?

To fakt, że Cedrob jest firmą o wyjątkowych właściwościach, przede wszystkim kryjących się wewnątrz organizacji. Szereg tych właściwości powoduje, że Cedrob należy do nieprzeciętnych firm, a to może budować naszą przewagę rynkową. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do odkrycia tych właściwości, poprzez pracę w lub współpracę z Cedrob.

Jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla końcowego produktu, co ma największy wpływ na dobry smak wędlin i mięsa?

W mojej ocenie znaczenie ma powtarzalność, kluczowy parametr jakości, ważny także w aspekcie smaku.

Jakie mają Państwo plany, zarówno te krótko, jak i długoterminowe?

Odwołując się do słów Nicholasa Tabela, który napisał w swojej książce „Antykruchość”: „Długookresowe strategie już nie działają. Dzisiaj przeważa to, co nieznane, przypadkowe i zmienne…”, kierujemy się zdrowym rozsądkiem, podejmując wszystkie działania w krótkiej i długiej perspektywie, które pozwalają wypracowywać zyski dla firmy.

__________

* na podstawie danych IERiGŻ-PIB

Pozostałe artykuły

Surowce (nie)zapomniane

Artykuł na podstawie rozmowy z Dyrektorem Zakładu Surowców Paszowych Cedrob, Rafałem Żyndą.Produkty uboczne pochodzące z ubojni mogą być cennym surowcem, który wykorzystuje się w przemyśle...

21 PAŹ, 2020 GODZ: 08:00

W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

Wywiad z Radosławem Majewskim, Kierownikiem Zespołu Ochrony Środowiska w Dziale Inwestycji i Eksploatacji Cedrob S.A.Reagowanie na globalne problemy to istotna cecha zrównoważonej i...

30 LIP, 2020 GODZ: 14:11