Polskie mięso - świadomość i odpowiedzialność producenta

16 KWI, 2019 GODZ: 10:09


W Grupie Cedrob zarządzanie jakością jest jednym z podstawowych aspektów działalności. O tym, jak istotna jest jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności rozmawiamy z Barbarą Wojciechowską, pełnomocnikiem zarządu ds. systemów zarządzania jakością oraz dyrektorem Działu Systemów Zarządzania Jakością.

Efektem nielegalnego uboju był spadek zaufania nie tylko do wołowiny, ale polskiej żywności w ogóle. Niektóre kraje wdrożyły nadzwyczajne środki ostrożności po wykryciu na rynku partii wołowiny z Ostrowi. Czy polska żywność przestanie smakować zagranicznym konsumentom?

Polska żywność zawsze była bardzo wysoko oceniana, nie można przez pryzmat tego incydentu oceniać wszystkich i mówić, że teraz polska żywność przestanie smakować. Nie można też mówić, że to są powszechnie stosowane praktyki, bo tak nie jest. Grupa Cedrob jako duży producent jest świadoma i odpowiedzialna za produkcję i wprowadzanie do obrotu żywności.

Wiemy, jak ważne jest  zaufanie klienta i wierzymy w to, że takie sytuacje nie będą nigdy rzutowały na całą branżę spożywczą. Produkty Cedrob, dzięki wdrożonym najnowszym technologiom i rygorystycznym wymaganiom, konkurują z produktami największych światowych marek i zdobywają kolejne rynki. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy polską firmą, która mimo wielu trudności dostarcza na sklepowe półki produkty o najwyższej gwarantowanej jakości.

Wiemy już, że w przypadku nielegalnego uboju swojej funkcji właściwie nie wypełniał nadzór weterynaryjny. Czy inne polskie instytucje nadzorujące żywność mogły i powinny zrobić więcej, aby naprawić błąd nadzoru? 

Każda instytucja dziś szuka odpowiedzi na pytanie: Czy można było zrobić coś więcej? Uważam, że podstawą w produkcji żywności jest świadomość i odpowiedzialność za produkowany i wprowadzany do obrotu towar. W Grupie Cedrob pracujemy w oparciu o najwyższe systemy i standardy jakości, a nadrzędnym założeniem jest dbanie o bezpieczeństwo produkowanej żywności. Jako producent opierający się na modelu „od ziarna do stołu” na wszystkich etapach przestrzegamy wymagań dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej. Każdy pracownik pamięta o tym każdego dnia, a nadzór  niech sam odpowie sobie na zadawane pytania.

Co należałoby zrobić, aby zminimalizować ryzyko powtórzenia się podobnych sytuacji? 

Takie sytuacje nigdy nie powinny się wydarzyć. Jako branża nie możemy tolerować takich incydentów. Każdy w tym łańcuchu powinien zrobić rachunek sumienia, tym bardziej, że zawsze to duże firmy najbardziej odczuwają skutki takich niedociągnięć.

Często mówi się, że duży producent, jakim jest Grupa Cedrob, może skuteczniej zapewnić bezpieczeństwo i jakość żywności. Co stanowi o przewadze firmy?

Obowiązkiem każdego producenta jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności. Jesteśmy świadomi i odpowiedzialni za to, co produkujemy oraz dostarczamy każdego dnia do konsumentów. W przypadku Grupy Cedrob mówimy o przestrzeganiu wdrożonych wymagań na każdym etapie procesu produkcyjnego, od pozyskania surowca poprzez produkcję, magazynowanie, transport, aż do konsumenta finalnego. Dzięki temu, że działamy w obiegu zamkniętym i kontrolujemy produkcję na każdym jej etapie, możemy zagwarantować najwyższą jakość żywności. Wdrożone systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności pomagają analizować zagrożenia, tak by otrzymać bezpieczny produkt. Wszyscy doskonale wiemy, że tylko wyroby powtarzalne mogą zagwarantować zachowanie szeroko rozumianej jakości. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klienta, dlatego też pamiętamy o ciągłym doskonaleniu, które stanowi część zarządzania jakością.

Jaka jest przyszłość systemu bezpieczeństwa żywności? Nad jakimi rozwiązaniami pracuje firma, aby wzmocnić bezpieczeństwo żywności w całym cyklu produkcyjnym?

System bezpieczeństwa żywności to podstawa każdej działalności w branży spożywczej, a proces doskonalenia się jest jednym z głównych aspektów naszej codziennej działalności. Ciągłe podnoszenie jakości jest cechą organizacji stosujących systemy zarządzania jakością oraz działających zgodnie z koncepcją zarządzania przez jakość. Tak jest również w przypadku Grupy Cedrob. Jakość wyrobów jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zadowolenie klienta. Dążenie do doskonałości jest czymś, z czym spotykamy się w wielu sytuacjach nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Jest ono udziałem wielu osób na każdym etapie produkcji „od ziarna do stołu”. Doskonalenie każdego dnia i na każdym etapie to podstawa bezpieczeństwa żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu.

Pozostałe artykuły

Surowce (nie)zapomniane

Artykuł na podstawie rozmowy z Dyrektorem Zakładu Surowców Paszowych Cedrob, Rafałem Żyndą.Produkty uboczne pochodzące z ubojni mogą być cennym surowcem, który wykorzystuje się w przemyśle...

21 PAŹ, 2020 GODZ: 08:00

W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

Wywiad z Radosławem Majewskim, Kierownikiem Zespołu Ochrony Środowiska w Dziale Inwestycji i Eksploatacji Cedrob S.A.Reagowanie na globalne problemy to istotna cecha zrównoważonej i...

30 LIP, 2020 GODZ: 14:11