Praktyki pozwolą zdobyć Ci cenne doświadczenie oraz poszerzyć aspiracje jeszcze w trakcie nauki, a także zapewnią możliwość rozwoju.

Praktyki organizowane są na podstawie skierowania z placówki dydaktycznej, w ramach określonego programu nauczania oraz zgodnie z kierunkiem studiów.

Zapraszamy studentów następujących kierunków studiów:

  • Technologia Żywności i Żywienia
  • Rolnictwo
  • Towaroznawstwo
  • Bezpieczeństwo Żywności
  • Inżynieria Produkcji
  • Logistyka

Praktykantom oferujemy:

  • praktyki w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku,
  • nadzór opiekuna i wsparcie doświadczonych pracowników,
  • miejsce odbywania stażu w siedzibie firmy w Ujazdówku lub w innych obiektach,
  • zatrudnienie po zakończonych praktykach na podstawie umowy o pracę (najlepiej ocenieni absolwenci mają pierwszeństwo zatrudnienia)

Aby ubiegać się o praktyki wystarczy przesłać podanie, w którym wstępnie określony zostanie termin odbycia praktyk.

Podania oraz wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:

rekrutacja@cedrob.com.pl
tel. +48 795 133 062