Podmioty działające w portfelu marek Grupy Kapitałowej Cedrob posiadają szeroki wachlarz wzajemnie komplementarnych usług i możliwości produkcyjnych. Kategoryzacja podmiotów w Grupie Cedrob wynika z wieloletniej historii spółki Cedrob S.A., stanowiącej trzon Grupy, której korzenie sięgają początku lat 90.

Cedrob S.A.

Jest to w pełni zintegrowana firma drobiarska z polskim kapitałem.

Od początku swojej działalności w 1991 r. rozwija się bardzo dynamicznie. Dziś spółka jest największym w Polsce producentem mięsa – liderem w produkcji drobiowej.

Ponad 25 lat doświadczeń w prowadzeniu produkcji zgodnie z wypracowaną zasadą „od ziarnka do stołu” (przez produkcję pasz, wyląg piskląt, hodowlę, aż do uzyskania wysokiej klasy wyrobu finalnego). Sprawia to, że firma stale kontroluje jakość swoich produktów na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Obecna technologia w Cedrob S.A. oparta jest na innowacyjnych rozwiązaniach. W praktyce oznacza to ogromne nakłady inwestycyjne przeznaczane na rozwój i modernizację zakładów oraz nieustanne doskonalenie wdrożonych technologii.

Rozwiązania stosowane w zakładach Cedrob S.A. są dla wielu podmiotów konkurencyjnych, nawet tych zagranicznych, niedoścignionym wzorcem. Śmiało można przyznać, że firma jest prekursorem stosowania nowatorskich metod organizacji produkcji.

Przyjęta strategia produkcji realizowana jest m. in. poprzez dostarczanie wysokiej jakości piskląt oraz pasz do ich żywienia, które są produkowane w funkcjonującym od 2007 roku Zakładzie Produkcji Pasz.

Cedrob Pasze

W ramach struktury Cedrob Pasze funkcjonują wytwórnie pasz w Gumowie, Raciążu i Rypinie. Są to jedne z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych wytwórni pasz w Polsce. Każdy z obiektów wyposażony jest w dwie linie technologiczne do produkcji pasz sypkich i granulowanych, suszarnie do zboża oraz najnowocześniejsze laboratoria. Dodatkowo Cedrob Pasze od lat z powodzeniem zajmuje się kontraktacyjnym skupem zbóż, a dzięki atrakcyjnej cenie gwarantowanej z roku na rok wielkość obrotu zbożem i paszami systematycznie i dynamicznie rośnie.

Gobarto S.A.

Dynamiczny rozwój na przestrzeni lat i równowaga ekonomiczna skłoniła Zarząd spółki do podjęcia decyzji o poszerzeniu działalności, czego wynikiem było objęcie pakietu większościowego Gobarto S.A. (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda S.A.). Jest to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółkę tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu całej Polski, Ukrainy oraz Niemiec.

Cedrob Passau GmBH

Ofertę Grupy Cedrob na rynku unijnym uzupełnia spółka CEDROB Passau GmbH, która z powodzeniem realizuje strategię rozwoju. Synergia profili działalności poszczególnych podmiotów oraz wykorzystanie ich potencjału stanowi solidną podstawę budowy organizacji otwartej na rozwój i objęcie nowych segmentów rynku.

Grupa Cedrob jest nowoczesnym i ciągle rozwijającym się podmiotem

Efektem szerokich możliwości produkcyjnych i systemowego podejścia do kontroli wszystkich etapów przetwarzania i produkcji mięsa, jest wysoka jakość produktów i liczna rzesza zadowolonych Klientów. Spółka od wielu lat zajmuje się również przetwórstwem mięsa, co skutkuje uzyskaniem wysokiej klasy wędlin drobiowych sprzedawanym pod marką Cedrob oraz wieprzowych sygnowanych marką Gobarto. Wyroby sprzedawane są w tradycyjnych hurtowniach mięsa, nowych kanałach dystrybucji oraz w sieci sklepów firmowych.

Wprowadzając innowacyjne rozwiązania otwiera się na potrzeby rynku, z powodzeniem spełniając jego oczekiwania. Wieloletnie doświadczenie oraz zdobyta wiedza, pozwalają realizować przyjętą misję oraz pomnażać jej zasoby.