Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

  • fundacja (z wyłączeniem fundacji firm)
  • uczelnia
  • szkoła publiczna, biblioteka, przedszkole
  • jednostka samorządu terytorialnego
  • stowarzyszenie
  • studenckie koło naukowe
  • instytut naukowy
  • organizacja sportowa,
  • jednostka służb mundurowych
  • związek wyznaniowy lub organizacja kościelna

W jakich kategoriach?

W konkursie można zgłaszać zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, społeczne. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę do II edycji konkursu grantowego Wspieramy Rozwój została dodana piąta, specjalna kategoria projektów promujących patriotyzm oraz szerzących wiedzę historyczną w tej dziedzinie.


Jak było w zeszłym roku?

Grupa Cedrob od lat angażuje się w wiele inicjatyw prospołecznych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W pierwszej edycji konkursu grantowego Wspieramy Rozwój wyłonionych zostało ponad 50 projektów spośród blisko 1100 zgłoszeń. Laureatami zostały m.in. fundacje, uczelnie, przedszkola, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, studenckie koła naukowe, domy kultury i wiele innych.