Magazyn Informacyjny Grupy Cedrob - 2/2019

Magazyn Informacyjny Grupy Cedrob wydawany jest w formacie korporacyjnym od 3 lat. Prezentuje najważniejsze wydarzenia z udziałem spółek wchodzących w skład Grupy, a takze przedstawia tematy kluczowe dla rozwoju branży.

Ilość plików: 1

Certyfikaty Halal

Zakłady w Ujazdówku, Ciechanowie i Niepołomicach

Ilość plików: 6

Raport o roli gospodarczej i zaangażowaniu społecznym Grupy Cedrob 2018 r.

W swojej działalności Cedrob hołduje zasadzie odpowiedzialnego biznesu. Koncentrując się na rozwoju biznesu, nie zapomina o społeczności, w której funkcjonuje, oraz o swoich pracownikach i ich rodzinach. Od początku istnienia firma angażuje się w liczne akcje i inicjatywy lokalne.

Ilość plików: 1

Certyfikat BRC

Zakład Mięsa Drobiowego w Ciechanowie

Ilość plików: 3