Początki działalności firmy przypadły na lata 90. XX wieku, czyli na trudny czas transformacji gospodarczej. Na stworzenie własnej firmy zdecydowała się grupa młodych ludzi, którzy nie mieli doświadczenia w biznesie, ale chcieli stawić czoła wyzwaniom, jakie stawiał wolny rynek. Skorzystali oni z możliwości zakupu zakładów Poldrob w Ciechanowie.

Po pięciu latach działalności, w 1996 roku, ciechanowska spółka zatrudniała ponad 500 osób, by w 2008 r. przekroczyć pierwszy 1000. Obecnie załoga całej Grupy Cedrob liczy ok. 7000 pracowników, łącznie z pracownikami współpracujących ferm. Sukcesywnie zwiększa się także sprzedaż.

Od ponad ćwierć wieku założyciele Cedrob systematycznie realizują swoje zamierzenia. Firma rozwija gamę oferowanych produktów i rozszerza eksport swoich wyrobów. 

Od 2016 roku Grupa Cedrob posiada znaczną część akcji Gobarto S.A., jednego z największych w Polsce dostawców mięsa czerwonego, do którego należy 30 firm z branży rolno-spożywczej. W jej ramach działają spółki z Niemiec i Ukrainy. Grupa Cedrob to lider na polskim rynku, ale również potentat na skalę międzynarodową. 


1991 r.

1991

Powstają Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie CEDROB Sp. z o.o.; w ich skład wchodzą zakłady przetwórstwa w Ciechanowie oraz Wylęgarnia Piskląt w Mławie

1996 r.

1996

CEDROB Sp. z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną

1997 r.

1997

Zakup Zakładu Drobiarskiego w Niepołomicach

1998 r.

1998

Powstaje Zakład Wylęgu Drobiu w Pawłowie

1999 r.

1999

Przyjęcie nowej strategii rozwoju, która do dziś jest podstawą rozwoju firmy

2005 r.

2005

Utworzenie CEDROB GmbH w Niemczech

2006 r.

2006

Oddanie do użytku Wytwórni Pasz w Gumowie

2012 r.

2012

Uruchomienie Wylęgarni Piskląt w Skarżynku

2013 r.

2013

Uruchomienie i oddanie do użytku Ubojni Drobiu w Ujazdówku

2015 r.

2015

Przejęcie większościowego pakietu akcji Gobarto S.A.

2016 r.

2016

Uruchomienie Wytwórni Pasz w Rypinie; uruchomienie drugiej Ubojni Drobiu w Ujazdówku; oddanie do użytku rozbudowanej Wylęgarni Piskląt w Skarżynku

2017 r.

2017

Zakup Zakładów Mięsnych Silesia S.A., potentata w przetwórstwie mięsa
Powstanie spółki Cedrob Cargo Sp. z o.o.
Otwarcie Zakładu Usług Weterynaryjnych

2018 r.

2018

Uruchomienie trzeciej ubojni drobiu - w Ujazdówku oraz czwartej wytwórni pasz - w Ligocie Dolnej

2019 r.

2019

Utworzenie spółki Cedrob Porty Sp. z o.o.
Powstanie Zakładu Surowców Paszowych
Rozpoczęcie prac nad budową drugiej Wytwórni Pasz w Rypinie
Przejęcie zorganizowanej części spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi

2020 r.

2020

Gruntowna modernizacja Zakładu Drobiarskiego w Kutnie
Pierwszy intermodalny rejs kolejowy Cedrob Cargo
Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania sprzedał firmie Cedrob S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa za 100 mln zł.