Dokumenty

Magazyn Informacyjny Grupy Cedrob - 1/2019

Magazyn Informacyjny Grupy Cedrob wydawany jest w formacie korporacyjnym od 3 lat. Prezentuje najważniejsze wydarzenia z udziałem spółek wchodzących w skład Grupy, a takze przedstawia tematy kluczowe dla rozwoju branży.

Ilość plików: 1

Raport o roli gospodarczej i zaangażowaniu społecznym Grupy Cedrob 2018 r.

W swojej działalności Cedrob hołduje zasadzie odpowiedzialnego biznesu. Koncentrując się na rozwoju biznesu, nie zapomina o społeczności, w której funkcjonuje, oraz o swoich pracownikach i ich rodzinach. Od początku istnienia firma angażuje się w liczne akcje i inicjatywy lokalne.

Ilość plików: 1
Zobacz wszystkie dokumenty

Materiały wewnętrzne

To zbiór dokumentów i materiałów udostępnianych po wprowadzeniu odpowiedniego PINu.

Czytaj więcej