Pomoc słabszym to nasz obowiązek!

20 GRU, 2019 GODZ: 09:40


Nasza firma od lat angażuje się w akcję wspierania najbardziej potrzebujących z regionu, w którym funkcjonuje. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pomoc ta jest szczególnie ważna i potrzebna w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym, po raz kolejny, spółka Cedrob S.A. przekazała darowizny rzeczowe w formie paczek żywnościowych dla osób starszych, samotnych i rodzin, które na co dzień zmagają się z trudnościami finansowymi. Mamy nadzieję, że okazane wsparcie ułatwi im organizację tegorocznych Świąt oraz wniesie do domów spokój, nadzieję oraz ciepło.

W tym roku udało nam się dotrzeć do ponad 550 domów, w tym także m. in. do domu dziecka, ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, czy hospicjum. Łączna wartość przekazanego wsparcia wyniosła ok. 40 tys. zł.

Pozostałe aktualności

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51

Modernizacja Ubojni Drobiu w Kutnie

W maju 2019 r. Cedrob S.A. przejął zorganizowaną część spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi. Inwestycja ta pozwoliła...

25 LIS, 2020 GODZ: 12:58

Modyfikacje w strukturze Cedrob

Firma to żywy organizm, w którym stale przebiegające procesy sprawiają, że niegdyś wprowadzone ustalenia z czasem ewoluują. Codziennie wewnątrz każdej jednostki, komórki, działu, ale...

25 LIS, 2020 GODZ: 11:16