Modyfikacje w strukturze Cedrob

25 LIS, 2020 GODZ: 11:16


Firma to żywy organizm, w którym stale przebiegające procesy sprawiają, że niegdyś wprowadzone ustalenia z czasem ewoluują. Codziennie wewnątrz każdej jednostki, komórki, działu, ale także w obrębie całego przedsiębiorstwa realizowane są zadania, które oddziałują na efektywność funkcjonowania firmy. Gdy ta się rozrasta, zmieniają się też pewne procesy oraz systemy, które dotychczas się sprawdzały, wymagają zmiany sposobu zarządzania oraz niejednokrotnie zmian strukturalnych.

Takich ewolucji nie uniknęła również nasza firma, w której w ostatnim roku przeprowadzone zostały nieduże, ale istotne zmiany strukturalne. Są one efektem ciągłego rozwoju firmy, a co za tym idzie także nieustającej zmiany potrzeb oraz zadań koniecznych do przeprowadzenia wewnątrz spółki. Wprowadzono je w taki sposób, aby nie miały one negatywnych skutków na sytuację naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. Przybliżamy po krótce najważniejsze modyfikacje w strukturze firmy.

Z początkiem roku 2020 pierwszą zmianę, w zakresie nazwy przechodzi Dział Finansowo–Księgowy oraz Dział Ekonomiczny. Nowe nazewnictwo tej jednostki brzmi Dział Finansów i Kontrolingu. Druga zmiana dotyczy powstania nowej komórki organizacyjnej wewnątrz tego działu, czyli Zespół Usług Finansowo-Księgowych. Jest to jednostka, której zadaniem jest pełna obsługa księgowa spółek zależnych, czyli spółek, które w ostatnim czasie zasiliły Grupę Cedrob, tj. Cedrob Cargo, Hodowca Sp. z o.o. oraz Cedrob Porty. Zespół opracowuje ceny transferowe oraz obsługuje umowy leasingowe.

W marcu br. rozpoczyna działalność nowa gałąź biznesowa firmy - Zakład Surowców Paszowych. Zakład znajduje się w pobliżu trzech ubojni Cedrob S.A., czyli w Ujazdówku. Zajmuje się przetwarzaniem odpadów poubojowych na wartościowe surowce, wykorzystywane nie tylko w karmach dla zwierząt, ale także w medycynie.

Od 1 maja 2020 r. zmiany organizacyjne nastąpiły w Zakładzie Mięsa Drobiowego, do którego dołączył samodzielny dotychczas Dział Technologii i Wdrożeń. Do struktury ZMD dołączył także nowo powstały Zespół Zarządzania Jakością i Higieną GMP GHP, w skład którego weszli pracownicy dawnego Działu Systemów Zarządzania Jakością. Wspomniani pracownicy weszli też do struktur innych zakładów jako Zespół ds. Zarzadzania Jakością.

Jedna z najnowszych reorganizacji dotyczy Zakładu Produkcji Pasz, który w listopadzie tego roku został rozdzielony na dwie odrębne jednostki - Zakład Logistyki Zakupów i Sprzedaży. Zmiany te wynikają z intensywnie rozwijającej się infrastruktury Cedrob Pasze oraz rosnącej skali produkcji pasz.

W 2020 r. powołaliśmy 2 laboratoria badawcze, które w pełni pokrywają potrzeby diagnostyczne naszych Gabinetów Weterynaryjnych, których terenowy zasięg działalności naszych Gabinetów obejmuje 8 województw. Odpowiadając na potrzeby rynku, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ciągłego rozwoju, optymalizacji produkcji oraz odpowiedzialnej hodowli, w ramach ZUW w br. powstała Sekcja Innowacji i Wdrożeń, której głównym zadaniem jest dokumentowanie efektywności i skuteczności wprowadzanych rozwiązań z dziedzin zootechniki i weterynarii.

Pozostałe aktualności

Wielkanocny konkurs rozstrzygnięty

Firma Cedrob S.A. od wielu lat organizuje świąteczne konkursy plastyczne dla dzieci pracowników. Nadrzędnym celem podejmowanej inicjatywy jest pielęgnowanie bogatej tradycji Świąt Wielkanocnych...

31 MAR, 2021 GODZ: 08:33

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych...

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51