Grupa Cedrob zwiększyła środki zapewnienia bezpieczeństwa

21 KWI, 2020 GODZ: 10:59


Obawy związane z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przyczyniły się do rozszerzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa również we wszystkich zakładach należących do Cedrob.

Firma niezwłocznie zaczęła stosować wszelkie niezbędne wymagane, a także zalecane działania, przedstawione przez polski rząd w ciągu ostatnich kilku tygodni. Szczególna uwaga zwracana jest na aktualne rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Zaostrzono również obowiązujące już przed pojawieniem się koronawirusa restrykcyjne procedury GHP, czyli  dobrych praktyk higienicznych. Zakłady Cedrob nie przestają przestrzegać restrykcyjnych przepisów sanitarnych i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz przetwórstwa mięsa.

Zgodnie z przepisami BHP pracownicy produkcji przystępujący do pracy są odpowiednio wyposażeni w odzież ochronną i roboczą, która profilaktycznie poddawana jest zwiększonej wymianie, a niektóre jej części cyklicznej dezynfekcji. Budynki administracyjne i biurowe zostały wyposażone w dodatkowe środki higieny i dezynfekcji, a powierzchnie dotykowe i często używane poddane są zwiększonej częstotliwości czyszczenia. W miejscach wykonywania pracy pojawiły się dodatkowe instrukcje i wskazówki dotyczące wyjątkowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, które są widoczne w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich pracowników.

Spółka wdrożyła maksymalne wykorzystanie pracy zdalnej. Dotyczy to tych stanowisk pracy, w przypadku których zastosowanie takiej formy pracy jest możliwe. Wstrzymano wszystkie krajowe oraz zagraniczne podróże służbowe, a także udział w zaplanowanych wydarzeniach, konferencjach oraz szkoleniach. Do minimum ograniczono kontakt z osobami z zewnątrz firmy. Wszelki kontakty realizowany jest za pomocą telekonferencji i rozmów telefonicznych. Jeśli niezbędny jest kontakt osobisty i wjazd osoby z zewnątrz na teren zakładu, wówczas osoba ta zobowiązana jest do przejścia wszelkich niezbędnych procedur higienicznych.

Standardowe procedury obowiązujące w Zakładzie Mięsa Drobiowego poszerzono o rozmieszczenie dodatkowych śluz higienicznych, dodatkową dezynfekcję rąk, noszenie rękawiczek i maseczek w strefach zarówno produkcyjnej jak i nieprodukcyjnej. Powierzchnie produkcyjne, klamki i poręcze podlegają restrykcyjnej co dwugodzinnej dezynfekcji, a pomieszczenia, w których odbywa się ruch ludzi przeprowadzane jest regularne ozonowanie powietrza. Kadra pracownicza podzielona została w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi zakładami nie odbywał się ruch ludzki oraz, aby zminimalizować kontakt pomiędzy załogą. We wszystkich zakładach - na liniach ubojowych, w miejscach wymiany zmian, na korytarzach, na stołówkach wprowadzono tzw. dystansowanie pracowników z zachowaniem odległości 1,5–2 m. Obowiązuje również zakaz przebywania jednocześnie więcej niż jednej osoby w małych pomieszczeniach typu kantorki i biura. Do dyspozycji kadry są jednorazowe artykuły biurowe, m. in. długopisy, które używane są wyłącznie przez jedną osobę.

Pośród wszystkich pracowników przeprowadzony został wywiad dotyczący możliwości kontaktu z osobami zarażonymi oraz przebywania w regionach, które jako pierwsze dotknięte były wirusem. W środkach transportu, który zapewniamy naszym pracownikom, wprowadzona została każdorazowa dezynfekcja oraz ograniczona ilość osób korzystających z transportu do 50% dostępnych miejsc.

Grupa Cedrob zapewnia swoich kontrahentów, dostawców oraz konsumentów, że wspomniane zabezpieczenia obowiązują na każdym etapie procesu produkcyjnego - poczynając od wylęgu piskląt i produkcji paszy, a kończąc na dostarczeniu produktów do punktów sprzedaży. Dokładane są także wszelkie działania, aby łańcuchy dostaw funkcjonowały prawidłowo, a wprowadzone procedury zapewniły bezpieczeństwo zarówno naszym pracownikom, jak i zapobiegły jakimkolwiek opóźnieniom produkcyjnym.

Pozostałe aktualności

Wielkanocny konkurs rozstrzygnięty

Firma Cedrob S.A. od wielu lat organizuje świąteczne konkursy plastyczne dla dzieci pracowników. Nadrzędnym celem podejmowanej inicjatywy jest pielęgnowanie bogatej tradycji Świąt Wielkanocnych...

31 MAR, 2021 GODZ: 08:33

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych...

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51