Grupa Cedrob zwiększyła środki zapewnienia bezpieczeństwa

21 KWI, 2020 GODZ: 10:59


Obawy związane z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przyczyniły się do rozszerzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa również we wszystkich zakładach należących do Cedrob.

Firma niezwłocznie zaczęła stosować wszelkie niezbędne wymagane, a także zalecane działania, przedstawione przez polski rząd w ciągu ostatnich kilku tygodni. Szczególna uwaga zwracana jest na aktualne rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Zaostrzono również obowiązujące już przed pojawieniem się koronawirusa restrykcyjne procedury GHP, czyli  dobrych praktyk higienicznych. Zakłady Cedrob nie przestają przestrzegać restrykcyjnych przepisów sanitarnych i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz przetwórstwa mięsa.

Zgodnie z przepisami BHP pracownicy produkcji przystępujący do pracy są odpowiednio wyposażeni w odzież ochronną i roboczą, która profilaktycznie poddawana jest zwiększonej wymianie, a niektóre jej części cyklicznej dezynfekcji. Budynki administracyjne i biurowe zostały wyposażone w dodatkowe środki higieny i dezynfekcji, a powierzchnie dotykowe i często używane poddane są zwiększonej częstotliwości czyszczenia. W miejscach wykonywania pracy pojawiły się dodatkowe instrukcje i wskazówki dotyczące wyjątkowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, które są widoczne w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich pracowników.

Spółka wdrożyła maksymalne wykorzystanie pracy zdalnej. Dotyczy to tych stanowisk pracy, w przypadku których zastosowanie takiej formy pracy jest możliwe. Wstrzymano wszystkie krajowe oraz zagraniczne podróże służbowe, a także udział w zaplanowanych wydarzeniach, konferencjach oraz szkoleniach. Do minimum ograniczono kontakt z osobami z zewnątrz firmy. Wszelki kontakty realizowany jest za pomocą telekonferencji i rozmów telefonicznych. Jeśli niezbędny jest kontakt osobisty i wjazd osoby z zewnątrz na teren zakładu, wówczas osoba ta zobowiązana jest do przejścia wszelkich niezbędnych procedur higienicznych.

Standardowe procedury obowiązujące w Zakładzie Mięsa Drobiowego poszerzono o rozmieszczenie dodatkowych śluz higienicznych, dodatkową dezynfekcję rąk, noszenie rękawiczek i maseczek w strefach zarówno produkcyjnej jak i nieprodukcyjnej. Powierzchnie produkcyjne, klamki i poręcze podlegają restrykcyjnej co dwugodzinnej dezynfekcji, a pomieszczenia, w których odbywa się ruch ludzi przeprowadzane jest regularne ozonowanie powietrza. Kadra pracownicza podzielona została w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi zakładami nie odbywał się ruch ludzki oraz, aby zminimalizować kontakt pomiędzy załogą. We wszystkich zakładach - na liniach ubojowych, w miejscach wymiany zmian, na korytarzach, na stołówkach wprowadzono tzw. dystansowanie pracowników z zachowaniem odległości 1,5–2 m. Obowiązuje również zakaz przebywania jednocześnie więcej niż jednej osoby w małych pomieszczeniach typu kantorki i biura. Do dyspozycji kadry są jednorazowe artykuły biurowe, m. in. długopisy, które używane są wyłącznie przez jedną osobę.

Pośród wszystkich pracowników przeprowadzony został wywiad dotyczący możliwości kontaktu z osobami zarażonymi oraz przebywania w regionach, które jako pierwsze dotknięte były wirusem. W środkach transportu, który zapewniamy naszym pracownikom, wprowadzona została każdorazowa dezynfekcja oraz ograniczona ilość osób korzystających z transportu do 50% dostępnych miejsc.

Grupa Cedrob zapewnia swoich kontrahentów, dostawców oraz konsumentów, że wspomniane zabezpieczenia obowiązują na każdym etapie procesu produkcyjnego - poczynając od wylęgu piskląt i produkcji paszy, a kończąc na dostarczeniu produktów do punktów sprzedaży. Dokładane są także wszelkie działania, aby łańcuchy dostaw funkcjonowały prawidłowo, a wprowadzone procedury zapewniły bezpieczeństwo zarówno naszym pracownikom, jak i zapobiegły jakimkolwiek opóźnieniom produkcyjnym.

Pozostałe aktualności

Kolejny krok w rozwoju infrastruktury Grupy Cedrob

Transport intermodalny to jeden z najbardziej przyszłościowych i prężnie rozwijających się sposobów przewozu towarów, również w Polsce. Dzieje się tak w związku z postępującą, zarówno...

28 WRZ, 2020 GODZ: 13:29

Wspieramy promocję polskiej żywności

Dzień Polskiej Żywności to inicjatywa twórców Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, obchodzona co roku 25 sierpnia. W tym roku świętujemy 8. edycję tego wydarzenia.Dzień...

24 SIE, 2020 GODZ: 12:38