Dodatkowe środki bezpieczeństwa w Zakładach Mięsnych Silesia

27 MAR, 2020 GODZ: 09:54


W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 na  terenie Polski, Zakłady Mięsne Silesia wprowadziły procedury dotyczące  m.in. pracy zdalnej, ograniczenia przemieszczenia się pracowników oraz dodatkowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Zgodnie  z zaleceniami WHO, Ministerstwa Zdrowia i Głównej Inspekcji Sanitarnej  wprowadzono zakaz przemieszczania się pracowników pomiędzy zakładami  należących do struktur Spółki oraz spotkań z klientami. Wdrożono również  system pracy zdalnej dla pracowników, których obowiązki służbowe mogą  być wykonywane poza stałym miejscem pracy.

Bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i kontrahentów  jest dla nas najważniejsze. Jako producenci żywności zdajmy sobie  sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Ściśle stosujemy się do  zaleceń rządowych. Wprowadziliśmy szereg procedur, a jedną z nich jest  nakaz pracy zdalnej dla części naszych pracowników. Zdalnie  pracują także nasi przedstawiciele handlowi. Wiemy, że nie wszyscy  producenci zdecydowali się na taki krok. Staramy się to zrozumieć,  ponieważ sami stanęliśmy przed tym dylematem. Jednak uważam, że teraz to  zdrowie powinno być naszym priorytetem. Chciałbym też podziękować  naszym pracownikom z linii produkcyjnych, którzy pomimo tak poważnego  kryzysu pracują z pełnym zaangażowaniem, abyśmy mogli kontynuować  produkcję – mówi Mariusz Rusin, prezes zarządu Zakładów Mięsnych Silesia SA.

Każda  osoba, która z racji swoich obowiązków, musi stawić się w miejscu pracy  ma wykonywany pomiar temperatury. Przy wejściu do zakładu i w głównych  ciągach komunikacyjnych obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. Pracownicy  zobowiązani są do zachowania odległości między sobą przy wchodzeniu i  wychodzeniu z pracy, na stołówce, a także w korytarzach.

Dodatkowo  spółka opracowała plan zarządzania kryzysowego i zapewnia, że w  przypadku wystąpienia wirusa w jednym z zakładów, produkcja w pełnym  zakresie zostanie przeniesiona do innych lokalizacji. Obecnie w ramach  ZM Silesia lub na jej zlecenie produkcje prowadzą cztery zakłady: w  Pszczynie, Goczałkowicach, Sosnowcu, Mokrsku.

Po każdym zakończonym dniu pracy we wszystkich zakładach dezynfekowane są pomieszczenia biurowe i szatnie.

Wprowadzone  zostały również dodatkowe procedury w sklepach firmowych - przebywać w  nich może jednocześnie tylko jedna osoba dokonująca zakupów.

Zakłady  Mięsne Silesia S.A. są jednym z liderów branży mięsnej w Polsce w  zakresie przetwórstwa. Obecnie spółka produkuje wędliny pod markami  Cedrob oraz Duda.

Pozostałe aktualności

Wielkanocny konkurs rozstrzygnięty

Firma Cedrob S.A. od wielu lat organizuje świąteczne konkursy plastyczne dla dzieci pracowników. Nadrzędnym celem podejmowanej inicjatywy jest pielęgnowanie bogatej tradycji Świąt Wielkanocnych...

31 MAR, 2021 GODZ: 08:33

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych...

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51