Przejdz do strony

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

CEDROB Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Ujazdówku informuje o rozstrzygnięciu w dniu 01.08.2018 r. postępowania o numerze wewnętrznym CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 na przeprowadzenie procesu uzyskania licencji na świadczenie usług kolejowego transportu towarowego wraz z opracowaniem instrukcji wewnętrznych, procedur i systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa.

Nazwa i adres podmiotu:

INFRACERT TSI Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 32 lok. 3

03-719 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 01.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenie procesu uzyskania licencji na świadczenie usług kolejowego transportu towarowego wraz z opracowaniem instrukcji wewnętrznych, procedur i systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa

 Zamawiający:

CEDROB Cargo sp. z o.o.
Ujazdówek 2A
06-400 Ciechanów
NIP: 5662018817, REGON: 368202750


Przedmiot zamówienia:

 • usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji do uzyskania licencji na świadczenie usług kolejowego transportu towarowego wraz z przeprowadzeniem procesu jej uzyskania,
 • usługi doradcze z zakresie przygotowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem dla przewoźnika kolejowego towarów,
 • usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia procesu uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego towarów
 • Termin składania ofert: 01.08.2018 r. godz. 11:00
 • Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Wewnętrzny numer referencyjny postępowania: CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020

Ujazdówek, 18.07.2018 r.


Załączniki do pobrania:

 • Ogłoszenie w formacie pdf POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr  CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 POBIERZ
 • Załącznik nr 1 do Zapytania nr  CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – formularz ofertowy POBIERZ
 • Załącznik nr 2 do Zapytania nr CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – oświadczenie o spełnieniu warunków POBIERZ
 • Załącznik nr 3 do Zapytania nr CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – wykaz zrealizowanych procesów POBIERZ
 • Załącznik nr 4 do Zapytania nr  CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – umowa wraz z załącznikami POBIERZ
 • Załącznik nr 5 do Zapytania nr  CC-01-2018/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 – oświadczenie RODO POBIERZ