Przepis na sukces Grupy Cedrob

31 PAŹ, 2017 GODZ: 14:41


Wiceprezes Włodzimierz Bartkowski na Akademii Liderów Rzeczypospolitej.

Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem szkoleniowym skierowanym do środowiska akademickiego, mającym na celu podniesienie kompetencji ich liderów, tak, żeby mogli lepiej realizować działania społeczne. Projekt jest realizowany przez Instytut Inicjatyw Społecznych, który w ramach programu grantowego „Wspieramy rozwój” zdobył dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych. Inicjatorzy działają aktywne na rzecz wzrostu wiedzy uczestników Akademii w zakresie ekonomicznych i prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, wzrostu zainteresowania i chęci odbywania praktyk i staży zawodowych oraz otwierania własnego biznesu.

W ramach wykładów organizowanych przez Akademię Liderów Rzeczypospolitej 28 września w Ośrodku Geovita w podwarszawskim Jadwisinie odbyło się spotkanie z udziałem Włodzimierza Bartkowskiego, wiceprezesa Cedrob S.A. Zgromadzonym studentom opowiedział o historii firmy, jej rozwoju, a także zdobywaniu nowych rynków zbytu.

Uczestnicy mieli okazję usłyszeć, jaki jest przepis na sukces Grupy Cedrob. Mogli zdobyć wiedzę dotyczącą branży mięsnej i konsolidacji na rynku. Eksport zagraniczny, zamknięty obieg produkcji „od ziarna do stołu”, czy rozwój firmy to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas spotkania. Liczne pytania uczestników potwierdziły, że przekazywana podczas spotkania wiedza, to wielka wartość dla przyszłych przedsiębiorców i liderów biznesowych.


Pozostałe aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych...

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51

Modernizacja Ubojni Drobiu w Kutnie

W maju 2019 r. Cedrob S.A. przejął zorganizowaną część spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi. Inwestycja ta pozwoliła...

25 LIS, 2020 GODZ: 12:58

Modyfikacje w strukturze Cedrob

Firma to żywy organizm, w którym stale przebiegające procesy sprawiają, że niegdyś wprowadzone ustalenia z czasem ewoluują. Codziennie wewnątrz każdej jednostki, komórki, działu, ale...

25 LIS, 2020 GODZ: 11:16