PRZEJDŹ DO STRONY SPÓŁKI CEDROB S.A.

Firma Cedrob S.A., największy w Polsce producent mięsa drobiowego, piskląt oraz paszy na rynku polskim, rozpoczęła swoją działalność na początku lat 90-tych.

Wówczas zostały otwarte Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie Cedrob S.A., w których skład weszły Zakład Mięsa Drobiowego w Ciechanowie oraz Wylęgarnia Piskląt w Mławie. W 1997 r. firma wykupiła Zakłady Drobiarskie w Niepołomicach, specjalizujące się w wytwarzaniu wysokiej jakości mięsa z gęsi - produktu przeznaczonego głównie na cele eksportowe.

Obecnie w strukturze Cedrob S.A. funkcjonuje kilkadziesiąt samodzielnych podmiotów:

  • fermy reprodukcyjne,
  • wylęgarnie piskląt w Pawłowie, w Skarżynku oraz w Mławie,
  • wytwórnie pasz w Gumowie, Raciążu oraz Rypinie,
  • fermy w tuczu,
  • Zakład Mięsa Drobiowego w Ciechanowie oraz w Ujazdówku koło Ciechanowa oraz Zakład Drobiarski w Niepołomicach koło Krakowa,
  • Zakład Handlu Paliwami,
  • Zakład Handlu Nawozami.

Wszystkie obiekty Cedrob działają zgodnie z obowiązującymi wymaganiami higieniczno-sanitarnymi Unii Europejskiej. Zakłady produkcyjne wchodzące w skład spółki wdrożyły standard IFS oraz BRC.

Działalność Cedrob S.A. koncentruje się na produkcji i sprzedaży mięsa z kurczaka, kury oraz gęsi. Wytwarzane są one przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Pozwala to zachować na długo smak i świeżość produktu tak, by spełniał on oczekiwania nawet najbardziej wymagających smakoszy. Ofertę producenta uzupełnia produkcja i sprzedaż pasz oraz piskląt, a także sprzedaż paliw i propan butanu na cele grzewcze oraz sprzedaż środków ochrony roślin.

Wysoka różnorodność działalności Cedrob S.A. zapewnia jej samowystarczalność, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i wysokiej jakości produkcji. Cedrob funkcjonuje według zasady zamkniętego obiegu – „od ziarna do stołu”, w myśl której kontroluje cały cykl produkcyjny. Spółka posiada własne wylęgarnie piskląt, fermy hodowlane, które są objęte stałym nadzorem inspekcji weterynaryjnej, oraz nowoczesne wytwórnie pasz i ubojnie, co zapewnia spółce pełną kontrolę produkcji na wszystkich jej etapach. Należące do Cedrob wytwórnie skupują od rolników zboże, które później przerabiają na pasze. Dostarczane są one na fermy do hodowanych tam zwierząt. Uzyskane mięso trafia do zakładów przetwórczych, a następnie do sklepów. Kluczowym czynnikiem w budowaniu zamkniętego obiegu produkcyjnego, od początku działalności firmy aż do dzisiaj, są także zatrudnieni oraz współpracujący z nią ludzie - ich zaangażowanie, chęć zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i rozwoju.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, spółka powołała do życia Cedrob Handelskontor GmbH w Niemczech. Lokalizacja oddziału za granicą umożliwiła lepsze dotarcie do sieci handlowych oraz innych odbiorców w krajach UE. To znacznie wpłynęło na wzrost sprzedaży produktów Cedrob na rynkach europejskich. Był to niezwykle ważny krok w dalszym rozwoju polskiej firmy, która dzięki swojemu profesjonalizmowi i produktom najwyższej jakości zaczęła zdobywać nowe rynki zagraniczne. W chwili obecnej firma rozwija kontakty handlowe z wieloma państwami z Europy, Azji i Afryki.

Założeniem strategicznym Cedrob S.A. jest ciągły rozwój i doskonalenie profilu swojej działalności. Strategia ta przejawia się w ogromnych nakładach inwestycyjnych, pozwalających utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa i jakości produkcji na każdym etapie. Cedrob S.A. chętnie współpracuje z placówkami, których działalność wpływa pozytywnie na rozwój innowacji w całej branży, m. in. ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Cedrob nie tylko dynamicznie rozwija swoją działalność, ale również nawiązuje wiele kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z całej Polski.

Wśród lokalnych oraz ogólnopolskich partnerów biznesowych spółki jest kilkaset firm z różnych branż, m.in. dostawców urządzeń, firm budowlanych, inżynieryjnych, serwisujących sprzęt, podmiotów prowadzących prace badawcze na rzecz spółki oraz firm z branży ochrony środowiska.

Cedrob kooperuje z około 6500 gospodarstw rolnych z całego kraju, z których większość to dostawcy zbóż i nabywcy pasz gotowych.

Priorytetem dla spółki jest zapewnienie stabilnych warunków współpracy. Jedną z podstawowych zasad podczas zawierania umów z partnerami biznesowymi jest oferowanie stałej, z góry ustalonej ceny, dzięki czemu partnerzy biznesowi mają zagwarantowane stabilne warunki biznesowe, a Cedrob może liczyć na długoletnie partnerstwo.

Na zasadzie kontraktacji spółka współpracuje z kilkuset polskimi hodowcami, jak również z partnerami zagranicznymi. 

Cedrob, kierując się zasadą dobrego sąsiedztwa i patriotyzmu gospodarczego, stara się zasilać polską gospodarkę korzystają z usług krajowych przedsiębiorców.