Inspektor BHP

miejsce pracy: Ujazdówek 2A, Ciechanów

OBOWIĄZKI:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • informowanie pracodawcy o wystąpieniu zagrożeń na terenie zakładu,
 • sporządzanie (co najmniej raz w roku) analiz stanu technicznego pomieszczeń,
 • organizowanie szkoleń z zakresu BHP,
 • udział w opracowywaniu i ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • doradztwo w zakresie organizacji stanowisk, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

OCZEKUJEMY:

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP

OFERUJEMY:

 • pracę w profesjonalnym środowisku w firmie posiadającej stabilną pozycję na rynku,
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty prosimy kierować na adres:
CEDROB S.A.
Dział Kadr
06-400 Ciechanów, Ujazdówek 2a
TEL +48 795 133 062
lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego:

Aplikuj tutaj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli dla potrzeb danego procesu rekrutacyjnego:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych na okres nie dłuższy niż 2 lata (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).”