Spółki

W skład Grupy Kapitałowej Cedrob wchodzą: Cedrob S.A. - największy w Polsce producent mięsa drobiowego, Gobarto S.A. - wiodący producent trzody chlewnej oraz Cedrob Passau GmbH - spółka Grupy na rynku niemieckim.

Czytaj więcej

Misja

Firma Cedrob kieruje się mottem - „Kto nie rozwija biznesu, ten go straci”. W myśl tej zasady stawia na innowacyjność zarówno w zakresie technologii, jak i produkcji. Jest otwarta na potrzeby rynku, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, nieustannie doskonaląc się.

Czytaj więcej

Historia

Początki działalności firmy przypadły na lata 90. XX wieku, czyli na trudny czas transformacji gospodarczej. Na stworzenie własnej firmy zdecydowała się grupa młodych ludzi, którzy nie mieli doświadczenia w biznesie, ale chcieli stawić czoła wyzwaniom, jakie stawiał wolny rynek. Skorzystali oni z możliwości zakupu zakładów Poldrob w Ciechanowie.

Czytaj więcej

Władze

Sukces firmy jest efektem pracy całego zespołu, kierowanego przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Oto ludzie, którzy stoją na czele Cedrob S.A.

Czytaj więcej