Zakład Kontraktacji Drobiu

Ujazdówek 2A

06-400 Ciechanów

tel. +48 23 675 04 14

Wylęgarnia Piskląt w Mławie

ul. Nowoleśna 3 

06-500 Mława

tel./fax: +48 23 654 33 15

Wylęgarnia Piskląt w Pawłowie

06-516 Szydłowo

tel. +48 23 655 42 10

Wylęgarnia Piskląt w Skarżynku

06-456 Ojrzeń

tel. +48 23 680 70 00

Wylęgarnia Piskląt w Gostyninie

ul. Bierzewicka 66

 09–500 Gostynin

tel. +48 24 235 24 54

Wylęgarnia Piskląt w Kossobudach

09-140 Kossobudy

tel. +48 23 677 41 20