Siedziba główna

Ujazdówek 2A

06-400 Ciechanów

tel. +48 23 672 44 11

Wylęgarnia Piskląt w Mławie

ul. Nowoleśna 3 

06-500 Mława

tel./fax: +48 23 654 33 15

Wylęgarnia Piskląt w Pawłowie

06-516 Szydłowo

tel.: +48 23 655 42 10

Wylęgarnia Piskląt w Skarżynku

06-456 Ojrzeń

tel.: +48 23 680 70 00