Zwyczajne Walne Zgromadzenie

23 CZE, 2019 GODZ: 13:19


29 maja 2019 r. w siedzibie spółki Cedrob odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podczas obrad zostały przedstawione m. in. wyniki spółki oraz całej Grupy Cedrob za 2018 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2018 r. Dokonano również wyboru władz na kolejną kadencję.

Do składu Zarządu Cedrob S.A. wybrano ponownie:

 • Andrzeja Goździkowskiego – na Prezesa Zarządu,
 • Włodzimierza Bartkowskiego – na Wiceprezesa Zarządu,
 • Aleksandra Koźlakiewicza – na Członka Zarządu,
 • Andrzeja Śliwińskiego – na Członka Zarządu.

Powołano również skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i wybrano ponownie:

 • Mirosława Koźlakiewicza,
 • Henryka Włodzimierza Grześkiewicza,
 • Witolda Ludwińskiego,
 • Zbigniewa Koźlakiewicza,
 • Antoniego Rajnika,
 • Piotra Błażkiewicza.

29 maja 2019 r. spółka Cedrob nabyła 100% udziałów w Hodowca sp. z o.o., włączając ją tym samym w struktury Grupy Cedrob. Prezesem spółki został Andrzej Gołębiewski, a członkami nowo powołanej Rady Nadzorczej zostali:

 • Włodzimierz Bartkowski – Przewodniczącym Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Goździkowski - Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Śliwiński - Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Aleksander Koźlakiewicz - Członkiem Rady Nadzorczej.

Spółka Hodowca zajmuje się hodowlą drobiu grzebiącego i wodnego. Posiada fermy w Łomi i Cerekwi oraz od 2 czerwca dzierżawi od Cedrob S.A. fermy w miejscowościach Kwilno i Staw, na których prowadzona jest hodowla kaczek.

1 kwietnia 2019 r. spółka Cedrob zawiązała nową spółkę zależną pod nazwą Cedrob Porty sp. z.o.o.

Pozostałe aktualności

Harcerze z wizytą w Ujazdówku

23. lipca 2019r. w siedzibie spółki mieliśmy zaszczyt gościć młodych rodaków z dzisiejszej Białorusi, wraz z prezesem Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis memoriar, panem Maciejem...

30 LIP, 2019 GODZ: 13:05

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Andrzej Goździkowski, prezes i współzałożyciel Cedrob S.A., odebrał z rąk minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości dla biznesu.Odznaczenie...

30 CZE, 2019 GODZ: 11:42

Cedrob otworzył czwartą wytwórnię pasz

Zakład w Ligocie Dolnej koło Kluczborka zwiększy moce produkcyjne Cedrob Pasze o 30 tys. ton miesięcznie i pozwoli na produkcję ponad miliona ton pasz rocznie. Tym samym udział spółki...

30 MAJ, 2019 GODZ: 10:29