Zwyczajne Walne Zgromadzenie

23 CZE, 2019 GODZ: 13:19


29 maja 2019 r. w siedzibie spółki Cedrob odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podczas obrad zostały przedstawione m. in. wyniki spółki oraz całej Grupy Cedrob za 2018 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2018 r. Dokonano również wyboru władz na kolejną kadencję.

Do składu Zarządu Cedrob S.A. wybrano ponownie:

 • Andrzeja Goździkowskiego – na Prezesa Zarządu,
 • Włodzimierza Bartkowskiego – na Wiceprezesa Zarządu,
 • Aleksandra Koźlakiewicza – na Członka Zarządu,
 • Andrzeja Śliwińskiego – na Członka Zarządu.

Powołano również skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i wybrano ponownie:

 • Mirosława Koźlakiewicza,
 • Henryka Włodzimierza Grześkiewicza,
 • Witolda Ludwińskiego,
 • Zbigniewa Koźlakiewicza,
 • Antoniego Rajnika,
 • Piotra Błażkiewicza.

29 maja 2019 r. spółka Cedrob nabyła 100% udziałów w Hodowca sp. z o.o., włączając ją tym samym w struktury Grupy Cedrob. Prezesem spółki został Andrzej Gołębiewski, a członkami nowo powołanej Rady Nadzorczej zostali:

 • Włodzimierz Bartkowski – Przewodniczącym Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Goździkowski - Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Śliwiński - Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Aleksander Koźlakiewicz - Członkiem Rady Nadzorczej.

Spółka Hodowca zajmuje się hodowlą drobiu grzebiącego i wodnego. Posiada fermy w Łomi i Cerekwi oraz od 2 czerwca dzierżawi od Cedrob S.A. fermy w miejscowościach Kwilno i Staw, na których prowadzona jest hodowla kaczek.

1 kwietnia 2019 r. spółka Cedrob zawiązała nową spółkę zależną pod nazwą Cedrob Porty sp. z.o.o.

Pozostałe aktualności

Zbliża się 11 listopada, pora kupić gęś!

W poniedziałek, 21 października, w Akademii Kulinarnej Whirlpool w Warszawie odbyły się warsztaty kulinarne dla dziennikarzy, organizowane przez spółkę Cedrob. Wśród zaproszonych obecni...

29 PAŹ, 2019 GODZ: 15:54

Grupa Cedrob na targach spożywczych Anuga 2019

Odbywające się co dwa lata w Kolonii targi Anuga to największa impreza wystawiennicza w branży spożywczej na świecie. W dniach od 5 do 9 października 2019 r. ponad 17000 zwiedzających...

18 PAŹ, 2019 GODZ: 15:31

Obecność Grupy Cedrob podczas IV edycji Kongresu 590

Już po raz czwarty Grupa Cedrob wzięła udział w Kongresie 590 jako Partner Strategiczny. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbyła się w dniach 7-8 października w podrzeszowskiej Jasionce....

11 PAŹ, 2019 GODZ: 14:51