Zwyczajne Walne Zgromadzenie

23 CZE, 2019 GODZ: 13:19


29 maja 2019 r. w siedzibie spółki Cedrob odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podczas obrad zostały przedstawione m. in. wyniki spółki oraz całej Grupy Cedrob za 2018 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2018 r. Dokonano również wyboru władz na kolejną kadencję.

Do składu Zarządu Cedrob S.A. wybrano ponownie:

 • Andrzeja Goździkowskiego – na Prezesa Zarządu,
 • Włodzimierza Bartkowskiego – na Wiceprezesa Zarządu,
 • Aleksandra Koźlakiewicza – na Członka Zarządu,
 • Andrzeja Śliwińskiego – na Członka Zarządu.

Powołano również skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i wybrano ponownie:

 • Mirosława Koźlakiewicza,
 • Henryka Włodzimierza Grześkiewicza,
 • Witolda Ludwińskiego,
 • Zbigniewa Koźlakiewicza,
 • Antoniego Rajnika,
 • Piotra Błażkiewicza.

29 maja 2019 r. spółka Cedrob nabyła 100% udziałów w Hodowca sp. z o.o., włączając ją tym samym w struktury Grupy Cedrob. Prezesem spółki został Andrzej Gołębiewski, a członkami nowo powołanej Rady Nadzorczej zostali:

 • Włodzimierz Bartkowski – Przewodniczącym Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Goździkowski - Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Śliwiński - Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Aleksander Koźlakiewicz - Członkiem Rady Nadzorczej.

Spółka Hodowca zajmuje się hodowlą drobiu grzebiącego i wodnego. Posiada fermy w Łomi i Cerekwi oraz od 2 czerwca dzierżawi od Cedrob S.A. fermy w miejscowościach Kwilno i Staw, na których prowadzona jest hodowla kaczek.

1 kwietnia 2019 r. spółka Cedrob zawiązała nową spółkę zależną pod nazwą Cedrob Porty sp. z.o.o.

Pozostałe aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych...

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51

Modernizacja Ubojni Drobiu w Kutnie

W maju 2019 r. Cedrob S.A. przejął zorganizowaną część spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi. Inwestycja ta pozwoliła...

25 LIS, 2020 GODZ: 12:58

Modyfikacje w strukturze Cedrob

Firma to żywy organizm, w którym stale przebiegające procesy sprawiają, że niegdyś wprowadzone ustalenia z czasem ewoluują. Codziennie wewnątrz każdej jednostki, komórki, działu, ale...

25 LIS, 2020 GODZ: 11:16