Zwyczajne Walne Zgromadzenie

23 CZE, 2019 GODZ: 13:19


29 maja 2019 r. w siedzibie spółki Cedrob odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podczas obrad zostały przedstawione m. in. wyniki spółki oraz całej Grupy Cedrob za 2018 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2018 r. Dokonano również wyboru władz na kolejną kadencję.

Do składu Zarządu Cedrob S.A. wybrano ponownie:

 • Andrzeja Goździkowskiego – na Prezesa Zarządu,
 • Włodzimierza Bartkowskiego – na Wiceprezesa Zarządu,
 • Aleksandra Koźlakiewicza – na Członka Zarządu,
 • Andrzeja Śliwińskiego – na Członka Zarządu.

Powołano również skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i wybrano ponownie:

 • Mirosława Koźlakiewicza,
 • Henryka Włodzimierza Grześkiewicza,
 • Witolda Ludwińskiego,
 • Zbigniewa Koźlakiewicza,
 • Antoniego Rajnika,
 • Piotra Błażkiewicza.

29 maja 2019 r. spółka Cedrob nabyła 100% udziałów w Hodowca sp. z o.o., włączając ją tym samym w struktury Grupy Cedrob. Prezesem spółki został Andrzej Gołębiewski, a członkami nowo powołanej Rady Nadzorczej zostali:

 • Włodzimierz Bartkowski – Przewodniczącym Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Goździkowski - Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Śliwiński - Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Aleksander Koźlakiewicz - Członkiem Rady Nadzorczej.

Spółka Hodowca zajmuje się hodowlą drobiu grzebiącego i wodnego. Posiada fermy w Łomi i Cerekwi oraz od 2 czerwca dzierżawi od Cedrob S.A. fermy w miejscowościach Kwilno i Staw, na których prowadzona jest hodowla kaczek.

1 kwietnia 2019 r. spółka Cedrob zawiązała nową spółkę zależną pod nazwą Cedrob Porty sp. z.o.o.

Pozostałe aktualności

Rozmowy biznesowe wysokiej rangi

17 stycznia 2020 roku, w siedzibie firmy Cedrob S.A. w Ujazdówku, gościliśmy delegację z Wybrzeża Kości Słoniowej. Przewodniczącym delegacji był Moussa Dosso, minister rolnictwa Wybrzeża...

23 STY, 2020 GODZ: 15:48

Konkurs „Choinka w szkole” rozstrzygnięty

Firma Cedrob po raz 8. zorganizowała bożonarodzeniowy konkurs dla szkół podstawowych i domów dziecka z najbliższego regionu swojej działalności. To już kolejna, świąteczna inicjatywa...

20 GRU, 2019 GODZ: 15:00

Finał świątecznego konkursu dla dzieci pracowników

Już po raz 3. wybrano najpiękniejsze dekoracje choinkowe przygotowane przez dzieci pracowników firmy Cedrob.To kolejny rodzaj świątecznej zabawy dla dzieci pracowników spółki Cedrob,...

20 GRU, 2019 GODZ: 14:17