XXI edycja English Summer Camp już za nami

01 WRZ, 2017 GODZ: 13:00

Właśnie zakończyła się dwudziesta pierwsza edycja projektu English Summer Camp. Obóz edukacyjno-wychowawczy, zorganizowany przez Project Management Institute Poland Chapter, był okazją dla dzieci m.in. do nauki języka angielskiego oraz rozwijania umiejętności związanych z prowadzeniem projektów. English Summer Camp 2017 to jeden ze zwycięskich projektów w konkursie „Wspieramy rozwój”.

Obóz językowy to charytatywny program edukacyjno-wychowawczy skierowany do dzieci w wieku 9-13 lat z domów dziecka, rodzin zastępczych oraz rodzin o niskim statusie materialnym. Tegoroczna edycja projektu rozpoczęła się 31 lipca, a swój finał miała 10 sierpnia br. Uczestnicy obozu spędzili prawie dwa tygodnie w ośrodku Zielona Szarlota pod Kościerzyną na Kaszubach. To miejsce słynącez lasów i jezior oraz niepowtarzalnej kultury regionalnej.

English Summer Camp to nie tylko nauka języka angielskiego, ale także zajęcia sportowe, edukacja ekologiczna oraz lekcje artystyczne i rozwijające zdolności manualne. W ramach obozu dzieci miały okazję zaznajomić się z różnymi technikami zarządzania projektami, w tym planowaniem i dzieleniem zadań czy współpracą zespołową. Miało to przede wszystkim służyć rozwijaniu u nich umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz wdrażania w życie własnych pomysłów.

Podczas oficjalnego zakończenia odbyła się prezentacja projektów składających się z plakatów pod tytułem „Przewodnik tańca” przygotowanych przez dzieci w języku angielskim. Drugim elementem wchodzącym w skład projektu był mini układ taneczny. To dzieci decydowały zarówno o kształcie, formie plakatu, jak i samodzielnie układały choreografię. Uczestnicy obozu otrzymali dyplomy oraz nagrody za swoją ciężką pracę. O idealną atmosferę do zabawy w to niezapomniane czwartkowe popołudniowe zadbał Zespół NOX. Wydarzenie zamknęło finałowe wystąpienie dzieci wraz z Zespołem, podczas którego uczestnicy obozu pokazali swoje umiejętności taneczno-wokalne.

Project Management Institute Poland Chapter (PMI PC) to stowarzyszenie, które zrzesza praktyków i pasjonatów zarządzania. Misją instytucji jest rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem projektów nie tylko wśród dorosłych, ale również dzieci. W związku z tym PMI PC angażuje się w szereg inicjatyw o charakterze regionalnym i krajowym, promując wysokie standardy w obszarze zarządzania projektami, budowania bazy wiedzy oraz działań z zakresu CSR.

English Summer Camp 2017 otrzymał grant w ramach konkursu „Wspieramy rozwój”, zorganizowanego przez firmę Cedrob S.A. Pozyskane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z zakwaterowaniem dzieci i kadry obozu oraz opłacenie wynagrodzeń wykwalifikowanych nauczycieli i pedagogów.

Pozostałe artykuły