Twórcza dyskusja dotycząca rynku pracy

30 PAŹ, 2017 GODZ: 15:00


Przedstawiciele pracodawców oraz oświaty z regionu ciechanowskiego spotkali się 25 października 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie. W dobie znaczącego postępu technologicznego oraz rozwoju polskich przedsiębiorstw konieczny jest konstruktywny dialog pomiędzy oświatą a pracodawcami. Tylko dopasowana do stawianych kryteriów oświata będzie kształciła adekwatnie do potrzeb rynku.

Organizacja tego spotkania była możliwa dzięki inicjatywie Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2, która jako laureat programu grantowego "Wspieramy rozwój", która zdobyła grant w wysokości 20 tysięcy złotych w kategorii Nauka i rozwój. W ramach realizowanego projektu ważnym punktem była potrzeba organizacji konferencji adresowanej do ciechanowskich zakładów pracy, tj. Cedrob S.A., Norco, Biuro Podróży PPTK oraz przedstawicieli innych placówek oświatowych i Starostwa powiatowego.

Aktywna dyskusja prowadzona podczas panelu skoncentrowana była wokół wyzwań, jakie aktualnie stawia rynek pracy przed absolwentami szkół profilowanych. Wymiana wzajemnych spostrzeżeń oraz doświadczeń pomiędzy prelegentami stanowiła cenną bazę dla obydwu stron. Pracodawcy wskazali jakie umiejętności i cechy są dla nich szczególnie ważne. Dyrekcja szkół wyraziła chęć bliższej współpracy, zwłaszcza w ramach praktycznego przygotowania uczniów do zawodu.

Wspólnym mianownikiem łączącym  spostrzeżenia  prelegentów była chęć cyklicznego uczestnictwa w podobnych wydarzeniach. Istnieje bowiem konieczność prowadzenia aktywnej dyskusji dotyczącej zmian w systemie oświaty, dobrych praktyk, projektów oraz inicjatyw podejmowanych we współpracy ze środowiskiem pracy. Tylko zgodna postawa tych podmiotów będzie owocowała zadowolonymi i spełniającymi się zawodowo obywatelami. Zwieńczeniem wydarzenia był wytworny lunch przygotowany przez wychowanków oraz kucharzy pracujących w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie.


Pozostałe artykuły