Rekonstrukcja przedwojennego ślubu żydowskiego

09 SIE, 2017 GODZ: 09:00

We wsi Radzanów odbyła się rekonstrukcja przedwojennego ślubu żydowskiego. Mieszkańcy mieli niepowtarzalną okazję, by poznać świat i tradycję sprzed prawie stu lat. Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Radzanovia, które angażuje się w podtrzymywanie dawnych tradycji i przekazywanie ich następnym pokoleniom. Projekt otrzymał grant w konkursie „Wspieramy rozwój”. 

Rekonstrukcja przedwojennego ślubu żydowskiego miała za zadanie oddać realia życia wielokulturowej społeczności Radzanowa z początku XX wieku. Podczas przygotowywania projektu organizatorzy konsultowali się z historykami, etnografami i znawcami kultury żydowskiej. Rekonstrukcji ślubu, która odbyła się 5. sierpnia, towarzyszyła muzyka klezmerska, wykonana przez profesjonalnych muzyków przy udziale aktorów współpracujących z Teatrem Żydowskim                       w Warszawie. W samym wydarzeniu wzięli udział profesjonalni rekonstruktorzy oraz część mieszkańców Radzanowa i okolic. Po przedstawieniu na uczestników czekała degustacja potraw kuchni żydowskiej oraz zabawa taneczna.

Rekonstrukcja przedwojennego ślubu żydowskiego odbyła się w Radzanowie, w mini skansenie „Radzanovia” przy ul. Słonecznej. Projekt został objęty honorowym patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Fundacji Rodziny Nissenbaumów, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Stowarzyszenie Radzanovia, które jest organizatorem wydarzenia, wspiera i upowszechniania działania na rzecz kultywowania historii oraz tradycji regionu i kraju. Przedstawiciele instytucji angażują się w rozwój społeczności lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowo prowadzą działania na rzecz szerzenia edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz wspierają osoby starsze.

Rekonstrukcja przedwojennego ślubu żydowskiego jest projektem, który w ramach konkursu „Wspieramy rozwój” firmy Cedrob S.A. otrzymał grant w wysokości 5 tysięcy złotych.


Pozostałe artykuły