Leszek Możdżer na 28. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic

03 CZE, 2018 GODZ: 13:31


Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w ostatnich dniach maja zorganizowało kolejną już edycję festiwalu kulturalnego, którego misją jest zbliżenie do siebie mieszkańców Polski, Czech i Słowacji. Festiwal jest jedną z inicjatyw nagrodzonych w konkursie grantowym „Wspieramy Rozwój”, w którym otrzymał 20 tys. zł. Otrzymany grant Stowarzyszenie przeznaczyło na sfinansowanie organizacji koncertów.

W ramach wydarzenia widzowie mieli okazję m.in. do obejrzenia licznych spektakli, wzięcia udziału w wystawach, konferencjach i dyskusjach, a także do wysłuchania licznych koncertów.

Celem przyświecającym Stowarzyszeniu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka i prowadzonym przez nie projektom jest integracja mieszkańców żyjących na terenach Polski, Czech i Słowacji. Poprzez działania edukacyjne i społeczne organizowane w Cieszynie i Czeskim Cieszynie stowarzyszenie pokazuje bliskie związki między tymi narodami mające swe korzenie we wspólnej historii i tradycji. Większa świadomość w tych aspektach prowadzi do otwartości i współpracy, a także czerpania przyjemności ze wzajemnego poznawania. W ten sposób pielęgnowana jest tożsamość związana z regionem.

Organizatorzy 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic przygotowali dla widzów szereg atrakcji. Swoje spektakle przedstawiły zaproszone zespoły teatralne z Cieszyna, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Żilina, Pragi, Brna i Czeskiego Cieszyna. Oprócz tego na uczestników czekały lekcje teatralne w szkołach średnich, projekcja filmów dokumentalnych na temat Teatrów Narodowych w Warszawie i Pradze oraz warsztaty dla dzieci i ich rodziców.

Szczególnie atrakcyjnymi wydarzeniami były trzy koncerty. Jeden z nich, połączony z zabawą dla dzieci, poprowadził krakowski zespół Czereśnie. Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa „Hańba!” z Krakowa zaprezentowała swój repertuar nawiązujący do dwudziestolecia międzywojennego, a zwłaszcza do poezji Tuwima, Brzechwy i Broniewskiego. Historycznym momentem był natomiast występ trzech wybitnych muzyków jazzowych. Polskę reprezentował Leszek Możdżer, z Czech przybył Miroslav Vitouš, natomiast przedstawicielem Słowacji był Oskar Török. To pierwszy wspólny koncert tych trzech wyjątkowych artystów.
Pozostałe artykuły