Efektywna i bezpieczna produkcja drobiu, czyli jak zapewnić najwyższy standard opieki weterynaryjnej

31 SIE, 2020 GODZ: 11:51


Zakład Usług Weterynaryjnych funkcjonuje od 2017 roku i stanowi integralną część spółki Cedrob. Sekcja drobiowa Zakładu mieści się w Gabinecie Weterynaryjnym w Bieżuniu. Postanowiliśmy przybliżyć jej działalność. O odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie drobiu oraz o współpracy z fermami rozmawiamy z dr n. wet. Katarzyną Lasiecką, Dyrektorem ZUW Cedrob S.A.

Utworzenie nowego podmiotu przez Cedrob, jakim jest Zakład Usług Weterynaryjnych, stawia przed sobą nowe wyzwania i cele. Co skłoniło firmę do założenia tego Zakładu wewnątrz spółki?

Zakład Usług Weterynaryjnych Cedrob S.A. postanowiono utworzyć zgodnie z mottem firmy - „Kto nie rozwija biznesu, ten go straci”, dążąc do zapewnienia najwyższej jakości obsługi weterynaryjnej współpracujących ferm drobiu. Gwarantuje to stałą i sprawną opiekę weterynaryjną nad hodowanym drobiem, która jest sprawowana przez rzetelny i sprawdzony zespół lekarzy weterynarii i techników.

Jakie są podstawowe działania podejmowane przez ZUW w trosce o bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt?

Zakres działań lecznicy obejmuje obsługę stad rodzicielskich kur niosek reprodukcyjnych oraz stad brojlera kurzego, kaczego i gęsiego. Przypisani do ferm pracownicy lecznicy stale nadzorują warunki zootechniczne oraz żywieniowe, przeprowadzają zabiegi profilaktyczne, dbając o jak najlepszy rozwój drobiu. Ponadto pracownicy Zakładu Usług Weterynaryjnych zajmują się opieką weterynaryjną w wylęgarniach piskląt należących do Cedrob, wykonując szczepienia profilaktyczne piskląt oraz dbając o ich dobrostan.  Nasi lekarze weterynarii pracują również nad prawidłowością procesów produkcyjnych oraz jakością zdrowotną produktów wytwarzanych w rzeźniach Grupy Cedrob oraz zakładach przetwórczych. Zakład Usług Weterynaryjnych oferuje nie tylko leczenie chorób drobiu lecz skupia się przede wszystkim na doradztwie w kwestiach zootechnicznych oraz profilaktyce obsługiwanych stad.

Zespół wykwalifikowanych lekarzy specjalistów z zakresu chorób drobiu i ptaków ozdobnych we współpracy z technikami weterynarii zapewnia obsługę siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Lecznica powstała stosunkowo niedawno. Jak rozwija się od tego czasu?

Najintensywniejszy rozwój lecznicy rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku i trwa nadal. Chcąc doprowadzić do zwiększenia jakości świadczonych usług weterynaryjnych, a tym samym zachęcić właścicieli ferm do współpracy z nami, podjęto decyzję o powiększeniu liczby lekarzy weterynarii i personelu technicznego oraz stworzono system ustawicznego szkolenia. Polega on na organizowaniu specjalistycznych szkoleń, ukierunkowanych na rozszerzanie wiedzy pracowników w ściśle określonych kierunkach w zależności od wykonywanej pracy oraz kierowaniu pracowników na podyplomowe studia specjalizacyjne. Celem Zakładu Usług Weterynaryjnych jest obsługa wszystkich ferm całej Grupy Cedrob. Nieustannie poszerzamy zespół specjalistów o nowe osoby. Niezależnie od posiadanego doświadczenia w zawodzie ujednolicamy wiedzę i umiejętności pracowników poprzez regularne i cykliczne szkolenia. Dynamiczny rozwój weterynarii w Polsce i na świecie wymusza ciągłe samodoskonalenie całego personelu lecznicy, czego efektem są ponadprzeciętne wyniki prowadzonych ferm.

Jakie działania w obszarze weterynarii są dla Państwa niezbędne do przeprowadzania?

Zakład Usług Weterynaryjnych stoi na straży przestrzegania zasad szeroko pojętej bioasekuracji oraz ustawicznego doskonalenia wprowadzanych rozwiązań. Pod pojęciem bioasekuracji rozumiemy prowadzenie działań na terenie fermy, które mają zapewnić maksymalną ochronę hodowanego drobiu przed wszelkimi zagrożeniami biologicznymi i stworzenie optymalnego dla zwierząt środowiska wolnego od czynników zakaźnych. Działania te rozpoczynają się od stworzenia odpowiedniej infrastruktury na terenie fermy, takiej jak szczelne ogrodzenia i bramki dezynfekcyjne, poprzez prowadzenie szkoleń dla pracowników ferm i wdrażanie stałych procedur postępowania. Z uwagi na dużą zmienność środowiskowych patogenów konieczne jest stałe monitorowanie sytuacji epizootycznej na danym terenie oraz ciągłe modyfikowanie działań bioasekuracyjnych, aby zapewnić ciągłe bezpieczeństwo ferm. Zakład Usług Weterynaryjnych nakłada na osoby kierujące fermami obowiązek raportowania nieprawidłowości oraz doradza swoim klientom w celu znalezienia najbardziej dopasowanych rozwiązań, zmierzających do uzyskania jak najlepszych wyników hodowlanych.

Niemniej jednak zmiany wprowadzamy stopniowo, świadomie unikając rewolucji, ponieważ za każdym razem chcemy mieć pewność, że osoby wykonawcze rozumieją cele i ideę. Ludzie pracujący na fermach są kluczowym elementem całego „organizmu”, jakim jest ferma i to od ich prawidłowego działania zależy sukces hodowli drobiu. Dlatego sprawując opiekę weterynaryjną zawsze kładziemy nacisk na właściwą komunikację z pracownikami ferm i dokładamy wszelkich starań, aby rozumieli stawiane przed nimi nowe zadania, co gwarantuje ich poprawne wykonywanie i w konsekwencji prowadzi do uzyskania lepszych wyników hodowlanych. 

Funkcjonowanie lecznicy na pewno wiąże się ze współpracą z różnymi jednostkami badawczymi, celem potwierdzenia działań, które są lub mają zostać wykonane.

Zgadza się. Dlatego współpracujemy z wieloma cenionymi i uznanymi laboratoriami w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, ponieważ chcemy mieć pewność, że wyniki pobieranych próbek odzwierciedlają rzeczywistość. Nie bez znaczenia jest umiejętność odczytywania i interpretacji wyników badań. Nauka trwa całe życie, dlatego korzystamy z doradztwa światowej klasy specjalistów w wielu sprawach, także w tych trudnych lub spornych.

Zapewnienie produkcji wysokiej jakości drobiu jest ściśle związane ze stałym prowadzeniem monitoringu mikrobiologicznego oraz serologicznego. Pracownicy lecznicy, prowadząc kontrole stanu sanitarnego ferm, pobierają tzw. wymazy czystościowe w celu określenia skuteczności przeprowadzanych zabiegów mycia i dezynfekcji. Ponadto każde stado jest poddawane częstym badaniom poziomu przeciwciał, co umożliwia właściwe dostosowywanie i przeprowadzanie szczepień profilaktycznych, dzięki którym drób jest zabezpieczany przed chorobami zakaźnymi, co pozwala na uniknięcie strat związanych z tymi chorobami. Zdrowe mięso pochodzące od zdrowego drobiu jest gwarancją ludzkiego zdrowia, zatem stoimy na straży tego my, ale również hodowcy drobiu.

Dziękuję za rozmowę.

Pozostałe artykuły

W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

Wywiad z Radosławem Majewskim, Kierownikiem Zespołu Ochrony Środowiska w Dziale Inwestycji i Eksploatacji Cedrob S.A.Reagowanie na globalne problemy to istotna cecha zrównoważonej i...

30 LIP, 2020 GODZ: 14:11