Świąteczna pomoc od Cedrob

28 GRU, 2018 GODZ: 13:59


"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli"

Cedrob S.A. rozumiejąc konieczność wsparcia najuboższych z regionu, w którym funkcjonuje, organizuje darowizny rzeczowe. Pomoc ta zyskuje szczególne znaczenie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Paczki żywnościowe z produktami Grupy Cedrob trafiły do wskazanych przez lokalne placówki osób. Jest to  projekt wyjątkowy, realizowany już czwarty rok z rzędu. Łączna wartość świątecznej darowizny dla potrzebujących wyniosła w tym roku ok. 75 tys. zł.

W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy osobom starszym, samotnym lub niepełnosprawnym, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, nie mogą liczyć na pomoc bliskich i dodatkowe świadczenia socjalne. W ramach akcji zwróciliśmy się do ośrodków pomocy społecznej, władz gmin i miast, a także do proboszczów parafii z naszego regionu, z prośbą o wytypowanie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z pomocą wspomnianych instytucji w tym roku dotarliśmy z pomocą żywnościową do ok. 1000 domów - osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i innych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Paczki pojechały do potrzebujących z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płockiego, rypińskiego, sierpeckiego i przasnyskiego. Jesteśmy przekonani, że okazane wsparcie ułatwiło potrzebującym organizację Świąt, a także wniosło do ich domów spokój, nadzieję oraz ciepło, tak ważne w tym wyjątkowym okresie.

Pozostałe aktualności

Rozmowy biznesowe wysokiej rangi

17 stycznia 2020 roku, w siedzibie firmy Cedrob S.A. w Ujazdówku, gościliśmy delegację z Wybrzeża Kości Słoniowej. Przewodniczącym delegacji był Moussa Dosso, minister rolnictwa Wybrzeża...

23 STY, 2020 GODZ: 15:48

Konkurs „Choinka w szkole” rozstrzygnięty

Firma Cedrob po raz 8. zorganizowała bożonarodzeniowy konkurs dla szkół podstawowych i domów dziecka z najbliższego regionu swojej działalności. To już kolejna, świąteczna inicjatywa...

20 GRU, 2019 GODZ: 15:00

Finał świątecznego konkursu dla dzieci pracowników

Już po raz 3. wybrano najpiękniejsze dekoracje choinkowe przygotowane przez dzieci pracowników firmy Cedrob.To kolejny rodzaj świątecznej zabawy dla dzieci pracowników spółki Cedrob,...

20 GRU, 2019 GODZ: 14:17