Świąteczna pomoc od Cedrob

28 GRU, 2018 GODZ: 13:59


"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli"

Cedrob S.A. rozumiejąc konieczność wsparcia najuboższych z regionu, w którym funkcjonuje, organizuje darowizny rzeczowe. Pomoc ta zyskuje szczególne znaczenie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Paczki żywnościowe z produktami Grupy Cedrob trafiły do wskazanych przez lokalne placówki osób. Jest to  projekt wyjątkowy, realizowany już czwarty rok z rzędu. Łączna wartość świątecznej darowizny dla potrzebujących wyniosła w tym roku ok. 75 tys. zł.

W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy osobom starszym, samotnym lub niepełnosprawnym, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, nie mogą liczyć na pomoc bliskich i dodatkowe świadczenia socjalne. W ramach akcji zwróciliśmy się do ośrodków pomocy społecznej, władz gmin i miast, a także do proboszczów parafii z naszego regionu, z prośbą o wytypowanie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z pomocą wspomnianych instytucji w tym roku dotarliśmy z pomocą żywnościową do ok. 1000 domów - osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i innych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Paczki pojechały do potrzebujących z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płockiego, rypińskiego, sierpeckiego i przasnyskiego. Jesteśmy przekonani, że okazane wsparcie ułatwiło potrzebującym organizację Świąt, a także wniosło do ich domów spokój, nadzieję oraz ciepło, tak ważne w tym wyjątkowym okresie.

Pozostałe aktualności

Cedrob otworzył czwartą wytwórnię pasz

Zakład w Ligocie Dolnej koło Kluczborka zwiększy moce produkcyjne Cedrob Pasze o 30 tys. ton miesięcznie i pozwoli na produkcję ponad miliona ton pasz rocznie. Tym samym udział spółki...

30 MAJ, 2019 GODZ: 10:29

Studenci SGGW zwiedzają zakłady Cedrob

Firma Cedrob od lat współpracuje z placówkami akademickimi w całym kraju. Jest to nie tylko forma kooperacji w postaci realizacji badań i rozwijania naszego know-how. To także wyjście...

29 MAJ, 2019 GODZ: 09:39

Grupa Cedrob rozwija nowoczesną hodowlę trzody

Grupa Cedrob otwiera kolejne obiekty inwentarskie w ramach programu Gobarto 500. W Pszczółczynie, w województwie Kujawsko-Pomorskim, został oddany do użytku kolejny obiekt w ramach...

14 MAJ, 2019 GODZ: 10:16

Grupa Cedrob na festiwalu „Nasze smaki” w Mławie

W sobotę, 11 maja, w parku miejskim w Mławie odbyła się promocja regionalnych i zdrowych produktów wytwarzanych przez przedsiębiorców branży spożywczej oraz regionalnych producentów...

14 MAJ, 2019 GODZ: 08:42