Stypendia w programie Cedrob „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież” wręczone

29 LIS, 2019 GODZ: 17:05


Spółka Cedrob nieustannie dąży do tego, aby młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by móc rozwijać swoje talenty oraz niekwestionowane umiejętności.

Co roku, od sześciu lat, Cedrob wspiera edukację młodego pokolenia. Jednym z wielu działań firmy w tym kierunku jest utworzenie programu stypendialnego o nazwie Inwestycja w region – inwestycja w młodzież, który wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyznane nagrody mają stanowić wsparcie o charakterze motywacyjnym i być pomocą dla uczniów osiągających sukcesy na różnych kierunkach kształcenia. O stypendium mogą ubiegać się ci nieprzeciętni uczniowie, którzy uczęszczają do klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z regionu północnego Mazowsza.

W tegorocznej edycji konkursu dwudziestu siedmiu uczniów z piętnastu szkół zostało zakwalifikowanych do drugiego finalnego etapu, który odbył się w głównej siedzibie firmy w Ujazdówku. 26 listopada przed komisją stypendialną wszyscy uczniowie zaprezentowali swoje pasje, umiejętności oraz osiągnięcia. Pod szczególną uwagę były brane uzdolnienia w danej dziedzinie. Zespół oceniający, w skład którego wchodzili zarówno przedstawiciele spółki, jak i placówek oświatowych do których uczęszczają uczniowie wspólnie wybrał ośmiu najzdolniejszych stypendystów, spośród czterech kategorii: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, kultura oraz sport. Rozpatrując wnioski o przyznanie stypendium zwracano uwagę między innymi na: wyniki w nauce, uczestnictwo w  olimpiadach, konkursach, festiwalach oraz szczególne uzdolnienia artystyczne, a także sportowe.

Laureatami konkursu zostały osoby o niekwestionowanych osiągnięciach. Każdej z nich Cedrob ufundował stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie przez okres jednego roku oraz nagrody rzeczowe. Uczniowie mogli zdecydować na co otrzymane środki o łącznej sumie 3 600 tys. zł chcą przeznaczyć. Do zebranej w sali konferencyjnej młodzieży z gratulacjami i najlepszymi życzeniami zwrócili się pracownicy Działu Promocji i Reklamy oraz Zarządu spółki Cedrob, którzy skierowali je także w kierunku dyrekcji i opiekunów szkolnych, niosących wartości naukowe swoim uczniom oraz obecnych podczas wydarzenia rodziców, którzy nieustająco wspierają swoje pociechy w ich dorobku edukacyjnym.

Cedrob nie przestaje wnosić wkładu w rozwój kulturalny społeczności z każdego regionu gdzie prowadzi inwestycje. Swoim absolutnym zaangażowaniem oraz zdecydowaną pracą zamierza nadal pokazywać i wspierać młode talenty, również poprzez prowadzony program stypendialny. Dzięki tej inicjatywie ci głodni i ciekawi świata ludzie posiadają środki na zakup sprzętów, pozwalających na rozwijanie swoich zdolności i pasji oraz możliwość finansowania dodatkowych zajęć, które rozkręcą spiralę ich umiejętności.

Pozostałe aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych...

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51

Modernizacja Ubojni Drobiu w Kutnie

W maju 2019 r. Cedrob S.A. przejął zorganizowaną część spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi. Inwestycja ta pozwoliła...

25 LIS, 2020 GODZ: 12:58

Modyfikacje w strukturze Cedrob

Firma to żywy organizm, w którym stale przebiegające procesy sprawiają, że niegdyś wprowadzone ustalenia z czasem ewoluują. Codziennie wewnątrz każdej jednostki, komórki, działu, ale...

25 LIS, 2020 GODZ: 11:16