Stypendia w programie Cedrob „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież” wręczone

29 LIS, 2019 GODZ: 17:05


Spółka Cedrob nieustannie dąży do tego, aby młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by móc rozwijać swoje talenty oraz niekwestionowane umiejętności.

Co roku, od sześciu lat, Cedrob wspiera edukację młodego pokolenia. Jednym z wielu działań firmy w tym kierunku jest utworzenie programu stypendialnego o nazwie Inwestycja w region – inwestycja w młodzież, który wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyznane nagrody mają stanowić wsparcie o charakterze motywacyjnym i być pomocą dla uczniów osiągających sukcesy na różnych kierunkach kształcenia. O stypendium mogą ubiegać się ci nieprzeciętni uczniowie, którzy uczęszczają do klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z regionu północnego Mazowsza.

W tegorocznej edycji konkursu dwudziestu siedmiu uczniów z piętnastu szkół zostało zakwalifikowanych do drugiego finalnego etapu, który odbył się w głównej siedzibie firmy w Ujazdówku. 26 listopada przed komisją stypendialną wszyscy uczniowie zaprezentowali swoje pasje, umiejętności oraz osiągnięcia. Pod szczególną uwagę były brane uzdolnienia w danej dziedzinie. Zespół oceniający, w skład którego wchodzili zarówno przedstawiciele spółki, jak i placówek oświatowych do których uczęszczają uczniowie wspólnie wybrał ośmiu najzdolniejszych stypendystów, spośród czterech kategorii: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, kultura oraz sport. Rozpatrując wnioski o przyznanie stypendium zwracano uwagę między innymi na: wyniki w nauce, uczestnictwo w  olimpiadach, konkursach, festiwalach oraz szczególne uzdolnienia artystyczne, a także sportowe.

Laureatami konkursu zostały osoby o niekwestionowanych osiągnięciach. Każdej z nich Cedrob ufundował stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie przez okres jednego roku oraz nagrody rzeczowe. Uczniowie mogli zdecydować na co otrzymane środki o łącznej sumie 3 600 tys. zł chcą przeznaczyć. Do zebranej w sali konferencyjnej młodzieży z gratulacjami i najlepszymi życzeniami zwrócili się pracownicy Działu Promocji i Reklamy oraz Zarządu spółki Cedrob, którzy skierowali je także w kierunku dyrekcji i opiekunów szkolnych, niosących wartości naukowe swoim uczniom oraz obecnych podczas wydarzenia rodziców, którzy nieustająco wspierają swoje pociechy w ich dorobku edukacyjnym.

Cedrob nie przestaje wnosić wkładu w rozwój kulturalny społeczności z każdego regionu gdzie prowadzi inwestycje. Swoim absolutnym zaangażowaniem oraz zdecydowaną pracą zamierza nadal pokazywać i wspierać młode talenty, również poprzez prowadzony program stypendialny. Dzięki tej inicjatywie ci głodni i ciekawi świata ludzie posiadają środki na zakup sprzętów, pozwalających na rozwijanie swoich zdolności i pasji oraz możliwość finansowania dodatkowych zajęć, które rozkręcą spiralę ich umiejętności.

Pozostałe aktualności

Wspieramy promocję polskiej żywności

Dzień Polskiej Żywności to inicjatywa twórców Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, obchodzona co roku 25 sierpnia. W tym roku świętujemy 8. edycję tego wydarzenia.Dzień...

24 SIE, 2020 GODZ: 12:38

Zmiany strukturalne w Grupie Cedrob

Gobarto S.A. zawarła z Cedrob S.A. umowę sprzedaży 100 proc. akcji Zakładów Mięsnych Silesia S.A. Kwota transakcji wyniosła 108,3 mln zł. Gobarto o zamiarze sprzedaży ZM Silesia...

29 CZE, 2020 GODZ: 15:41

Tytuł Osobowość sektora FMCG przyznany!

Z radością przyjęliśmy informację o wyróżnieniu pana Prezesa Andrzeja Goździkowskiego prestiżowym tytułem „Osobowość sektora FMCG”.Nagroda została przyznana przez Kolegium Redakcyjne...

20 MAJ, 2020 GODZ: 11:34