Prezes Goździkowski na kongresie „Polska Wielki Projekt”

30 MAJ, 2018 GODZ: 08:38


W dniach 17-20 maja w Warszawie odbyła się ósma edycja Kongresu „Polska Wielki Projekt”. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy, profesorowie i przedstawiciele instytucji państwowych. Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu Cedrob S.A., uczestniczył w panelu dyskusyjnym razem z ministrem Jerzym Kwiecińskim, przedstawicielami spółek Skarbu Państwa oraz czołowych instytucji otoczenia biznesu w Polsce.


Polska Wielki Projekt to miejsce, w którym przedsiębiorcy, eksperci, kadra naukowa, czołowi polscy politycy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi rozwoju polskiej gospodarki. Wspólnym celem wszystkich dyskusji jest wypracowanie takiej świadomości krajowego potencjału, która wzmacnia przedsiębiorczość. Dzięki nowym, lepszym postawom Polska ma stać się ekonomicznie konkurencyjna dla państw z Europy Zachodniej.


Jednym z prelegentów podczas wydarzenia był Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu Cedrob S.A., który brał udział w panelu pt. „Ambicje nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych”. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że podstawę krajowej gospodarki stanowią polskie firmy i polskie produkty. Zaznaczył też, że ważniejsze niż kreowanie innowacyjnych sektorów i produktów jest zapewnienie kluczowym dla Polski branżom (mięsnej, odzieżowej, transportowej) takich warunków, aby mogły się bez przeszkód rozwijać i dzięki temu rywalizować z zagraniczną konkurencją. Rolą instytucji państwowych jest też, zdaniem Prezesa Goździkowskiego, wspieranie polskich firm tak, by to właśnie one były wybierane zamiast zagranicznych spółek. Państwo i naród powinny w tej materii stanowić jedność. - Państwo jest organizmem stworzonym przez naród, któremu ma służyć. Ma otaczać go opieką, dbać o jego bezpieczeństwo, sprzyjać zaspokajaniu interesów. Wielka w tym rola państwa, by poprzez regulacje zabezpieczono bogacenie się Polaków. Ich dzieci i wnuki będą budować kolejne przedsiębiorstwa i dobrobyt dla następnych pokoleń. – stwierdził Prezes Andrzej Goździkowski.


W debacie z Prezesem Goździkowskim brali udział również: Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Prezes PKO Banku Polskiego S.A. Zbigniew Jagiełło, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Marcin Chludziński, Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Marcin Nowacki oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Tomasz Janik.

Pozostałe aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych...

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51

Modernizacja Ubojni Drobiu w Kutnie

W maju 2019 r. Cedrob S.A. przejął zorganizowaną część spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi. Inwestycja ta pozwoliła...

25 LIS, 2020 GODZ: 12:58

Modyfikacje w strukturze Cedrob

Firma to żywy organizm, w którym stale przebiegające procesy sprawiają, że niegdyś wprowadzone ustalenia z czasem ewoluują. Codziennie wewnątrz każdej jednostki, komórki, działu, ale...

25 LIS, 2020 GODZ: 11:16