Młode talenty w Cedrob

27 LIS, 2017 GODZ: 10:01


24 listopada w siedzibie Cedrob S.A. odbyła się gala finałowa programu stypendialnego „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”. Tegoroczna, IV już edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych talentów z regionu.

Tradycyjnie konkurs adresowano do uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej, której pasje i zdolności zasługują na szczególne uznanie oraz wsparcie. W tym roku zdecydowano się na poszerzenie zasięgu terytorialnego i do uczestnictwa zaproszono uczniów z aż trzech powiatów - ciechanowskiego, mławskiego oraz żuromińskiego. Taki gest Zarządu dał możliwość aplikowania do konkursu młodzieży mieszkającej w mniejszych miejscowościach. Na uznanie zasługuje również szczególna rola, jaką odgrywają w rozwoju pasji młodych ludzi świadomi rodzice oraz pedagodzy, sprawujący nad nimi opiekę dydaktyczną, wspomagając ich w realizacji codziennych obowiązków i osiąganiu zamierzonych celów.

Do IV edycji programu stypendialnego „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież” zgłosiły się 32 osoby. W wyniku weryfikacji merytorycznej aplikacje podzielono na 4 kategorie: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, kultura i sport. W związku z brakiem zgłoszeń w kategorii nauki przyrodnicze postanowiono zrezygnować z przyznawania stypendium w tej dziedzinie. W zamian Zarząd Cedrob podjął decyzję o przyznaniu po jednym dodatkowym stypendium w każdej z kategorii.

Ostateczny wybór laureatów podjęto podczas obrad jury 24 listopada w siedzibie Cedrob S.A. O godzinie 9.00 rozpoczął się etap prezentacji aplikantów. W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele szkół oraz organizatora. Każdy uczeń podczas kilku minut mógł zaprezentować siebie oraz swoje osiągnięcia w jak najlepszy i najciekawszy sposób. Kreatywność oraz nietuzinkowe podejście do autoprezentacji były szczególnie doceniane przez jury. Z tego też powodu, w siedzibie Cedrob S.A. w piątek można było usłyszeć melodyjne dźwięki saksofonu, delikatne brzmienie skrzypiec, czy głośne okrzyki zawodniczek taekwondo rozbijających deski podczas pokazu. Cieszy szczególnie fakt wysokiego poziomu, jaki uczniowie prezentują oraz utrzymują od samego początku istnienia programu stypendialnego. Trudny wybór wyłonienia laureatów zapadł w godzinach popołudniowych. Następnie w obecności Wiceprezesa Cedrob S.A., Włodzimierza Bartkowskiego wręczono uroczyście symboliczne vouchery dla zwycięzców – w kategorii nauki humanistyczne stypendium w roku szkolnym 2017/2018 otrzymywać będą Oskar Karwiński oraz Maria Dusza, w kategorii nauki ścisłe Paweł Kasiak i Magdalena Szymańska, w kategorii kultura:Maja Jarzębska oraz Olga Sobolewska, a w kategorii sport Laura Mieczkowska oraz Alicja Laskowska. Dodatkowo przyznano stypendium wyróżniające nie tylko doskonałe wyniki w nauce, ale również niesamowitą wytrwałość oraz siłę walki z przeciwnościami dnia codziennego wynikającymi z kłopotów zdrowotnych dla Zuzanny Naguszewskiej. Dziewczynka pomimo, ciężkiego wypadku komunikacyjnego walczy o odzyskanie dawnej sprawności oraz jednocześnie stara się utrzymać bardzo dobre wyniki w nauce. Każdy aplikant otrzymał również ciekawe i funkcjonalne nagrody rzeczowe.

Zarząd Cedrob S.A.  po raz kolejny wsparł młode talenty z regionu, zachęcając w ten sposób do systematycznej pracy oraz rozwoju posiadanych talentów. Comiesięczne wsparcie w wysokości 300 zł, wypłacane przez okres 12 miesięcy pozwoli laureatom na zakup niezbędnych pomocy naukowych, fachowej literatury czy  uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, które ułatwią rozwój ich zdolności i zmotywują do dalszej pracy.


Pozostałe aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych...

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51

Modernizacja Ubojni Drobiu w Kutnie

W maju 2019 r. Cedrob S.A. przejął zorganizowaną część spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi. Inwestycja ta pozwoliła...

25 LIS, 2020 GODZ: 12:58

Modyfikacje w strukturze Cedrob

Firma to żywy organizm, w którym stale przebiegające procesy sprawiają, że niegdyś wprowadzone ustalenia z czasem ewoluują. Codziennie wewnątrz każdej jednostki, komórki, działu, ale...

25 LIS, 2020 GODZ: 11:16