Kolejny krok w rozwoju infrastruktury Grupy Cedrob

28 WRZ, 2020 GODZ: 13:29


Transport intermodalny to jeden z najbardziej przyszłościowych i prężnie rozwijających się sposobów przewozu towarów, również w Polsce.

Dzieje się tak w związku z postępującą, zarówno w logistyce krajowej jak i międzynarodowej, masową konteneryzacją towarów, a to za sprawą uniwersalności kontenerów, którymi można przewozić różne grupy towarów zarówno drogą lądową jak i morską. Transport intermodalny pozwala na optymalizację kosztów logistyki poprzez wykorzystanie i łączenie różnych gałęzi transportu.  

Biorąc pod uwagę tak duży potencjał tego modelu przewozu towarów do życia powołana została spółka Cedrob Cargo, która w strukturach Grupy Cedrob odpowiadać będzie za dostawę surowców do produkcji pasz przy pomocy transportu kolejowego. Głównym celem spółki będzie optymalizacja kosztów transportu surowców poprzez intensyfikację dostaw w kontenerach w oparciu o transport intermodalny wykorzystujący na przeważającym odcinku przewozu transport kolejowy.

Śruta sojowa, która jest dostarczana transportem intermodalnym z portu w Gdyni do Wytwórni Pasz, przewożona jest w kontenerach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. Załadunek surowca w porcie wykonywany jest grawitacyjnie z magazynu krytego do kontenerów podstawianych pod załadunek na platformach kolejowych. Po załadunku całego pociągu, w którym jednorazowo jest wysyłane od 1,6 do 2 tys. ton śruty, skład kierowany jest do stacji kolejowych w pobliżu wytwórni pasz, gdzie kontenery są przeładowywane na transport drogowy i transportowane na krótkiej odległości samochodami do miejsca wyładunku.

Spółka Cedrob Cargo jest obecnie w końcowym etapie pozyskiwania taboru i urządzeń do realizacji przewozów intermodalnych. W październiku planowane jest uruchomienie dostaw intermodalnych zasobami własnymi do wytwórni w Gumowie i w Raciążu. Spółka będzie operować zasobami transportowymi, na które składać się będzie 176 kontenerów do przewozów materiałów sypkich, 88 platform do przewozu kontenerów transportem kolejowym, 7 naczep samochodowych marki Fliegl oraz 7 ciągników marki Mecedes do dowozu/odwozu kontenerów pomiędzy terminalami a wytwórniami Cedrob. W posiadaniu Cedrob Cargo są również wózki widłowe firmy Kalmar, które wykorzystywane będą do obsługi przeładunku kontenerów z transportu kolejowego na transport samochodowy do obsługi dostaw intermodalnych do i z wytwórni Cedrob Pasze. Pierwsze urządzenie znajduje się od września na terminalu w Ciechanowie, a drugie jest zainstalowane w Rypinie. Pozostałe urządzenia, przeznaczone do wykorzystywania na stacjach w Raciążu i Kluczborku, zostaną zakupione w I kwartale 2021 roku.

Przeładunki kontenerów z wagonów kolejowych na transport drogowy będą realizowane w obrębie stacji kolejowych w Ciechanowie, Rypinie i Raciążu, a w przyszłości także w Kluczborku, z których zaopatrywane będą wytwórnie pasz w Gumowie, Rypinie, Raciążu i Ligocie Dolnej.

Transport surowców do produkcji pasz odbywa aktualnie z dużo mniejszym uszczerbkiem dla środowiska naturalnego niż dotychczas stosowany wyłącznie transport drogowy. Jest to milowy krok dla Grupy Cedrob w stronę realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, która stanowi jeden ze strategicznych punktów obecnej działalności Grupy.

Pozostałe aktualności

Wielkanocny konkurs rozstrzygnięty

Firma Cedrob S.A. od wielu lat organizuje świąteczne konkursy plastyczne dla dzieci pracowników. Nadrzędnym celem podejmowanej inicjatywy jest pielęgnowanie bogatej tradycji Świąt Wielkanocnych...

31 MAR, 2021 GODZ: 08:33

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych...

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51