Kolejny krok w rozwoju infrastruktury Grupy Cedrob

28 WRZ, 2020 GODZ: 13:29


Transport intermodalny to jeden z najbardziej przyszłościowych i prężnie rozwijających się sposobów przewozu towarów, również w Polsce.

Dzieje się tak w związku z postępującą, zarówno w logistyce krajowej jak i międzynarodowej, masową konteneryzacją towarów, a to za sprawą uniwersalności kontenerów, którymi można przewozić różne grupy towarów zarówno drogą lądową jak i morską. Transport intermodalny pozwala na optymalizację kosztów logistyki poprzez wykorzystanie i łączenie różnych gałęzi transportu.  

Biorąc pod uwagę tak duży potencjał tego modelu przewozu towarów do życia powołana została spółka Cedrob Cargo, która w strukturach Grupy Cedrob odpowiadać będzie za dostawę surowców do produkcji pasz przy pomocy transportu kolejowego. Głównym celem spółki będzie optymalizacja kosztów transportu surowców poprzez intensyfikację dostaw w kontenerach w oparciu o transport intermodalny wykorzystujący na przeważającym odcinku przewozu transport kolejowy.

Śruta sojowa, która jest dostarczana transportem intermodalnym z portu w Gdyni do Wytwórni Pasz, przewożona jest w kontenerach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. Załadunek surowca w porcie wykonywany jest grawitacyjnie z magazynu krytego do kontenerów podstawianych pod załadunek na platformach kolejowych. Po załadunku całego pociągu, w którym jednorazowo jest wysyłane od 1,6 do 2 tys. ton śruty, skład kierowany jest do stacji kolejowych w pobliżu wytwórni pasz, gdzie kontenery są przeładowywane na transport drogowy i transportowane na krótkiej odległości samochodami do miejsca wyładunku.

Spółka Cedrob Cargo jest obecnie w końcowym etapie pozyskiwania taboru i urządzeń do realizacji przewozów intermodalnych. W październiku planowane jest uruchomienie dostaw intermodalnych zasobami własnymi do wytwórni w Gumowie i w Raciążu. Spółka będzie operować zasobami transportowymi, na które składać się będzie 176 kontenerów do przewozów materiałów sypkich, 88 platform do przewozu kontenerów transportem kolejowym, 7 naczep samochodowych marki Fliegl oraz 7 ciągników marki Mecedes do dowozu/odwozu kontenerów pomiędzy terminalami a wytwórniami Cedrob. W posiadaniu Cedrob Cargo są również wózki widłowe firmy Kalmar, które wykorzystywane będą do obsługi przeładunku kontenerów z transportu kolejowego na transport samochodowy do obsługi dostaw intermodalnych do i z wytwórni Cedrob Pasze. Pierwsze urządzenie znajduje się od września na terminalu w Ciechanowie, a drugie jest zainstalowane w Rypinie. Pozostałe urządzenia, przeznaczone do wykorzystywania na stacjach w Raciążu i Kluczborku, zostaną zakupione w I kwartale 2021 roku.

Przeładunki kontenerów z wagonów kolejowych na transport drogowy będą realizowane w obrębie stacji kolejowych w Ciechanowie, Rypinie i Raciążu, a w przyszłości także w Kluczborku, z których zaopatrywane będą wytwórnie pasz w Gumowie, Rypinie, Raciążu i Ligocie Dolnej.

Transport surowców do produkcji pasz odbywa aktualnie z dużo mniejszym uszczerbkiem dla środowiska naturalnego niż dotychczas stosowany wyłącznie transport drogowy. Jest to milowy krok dla Grupy Cedrob w stronę realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, która stanowi jeden ze strategicznych punktów obecnej działalności Grupy.

Pozostałe aktualności

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51

Modernizacja Ubojni Drobiu w Kutnie

W maju 2019 r. Cedrob S.A. przejął zorganizowaną część spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi. Inwestycja ta pozwoliła...

25 LIS, 2020 GODZ: 12:58

Modyfikacje w strukturze Cedrob

Firma to żywy organizm, w którym stale przebiegające procesy sprawiają, że niegdyś wprowadzone ustalenia z czasem ewoluują. Codziennie wewnątrz każdej jednostki, komórki, działu, ale...

25 LIS, 2020 GODZ: 11:16