Grupa Kapitałowa Gobarto: 500 mln zł przychodów i ponad 22 mln zł EBITDA w I kwartale 2019 r.

02 LIP, 2019 GODZ: 13:36

W I kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości ponad 500 mln zł. Zysk EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) wyniósł 22,74 mln zł.

Po zeszłorocznych spadkach cen żywca wieprzowego, w I kwartale br. w Unii Europejskiej odnotowane zostały pierwsze wzrosty. W marcu br. średnia cena klasy E w UE-28 wyniosła 142,12 EUR/100 kg i była o prawie 5% wyższa od notowanej w grudniu 2018 r. Podobnie jak w przypadku cen europejskich, również w Polsce ceny żywca wieprzowego w I kw. br. charakteryzowały się trendem wzrostowym. W marcu średnia cena wyniosła 4,48 zł/kg i była o ponad 7% wyższa niż w grudniu 2018 r.

W związku z bardzo niskim poziomem cen notowanym w 2018 r., produkcja trzody chlewnej była mało opłacalna. Jednym z efektów tego zjawiska było niższe pogłowie świń, które w grudniu 2018 r. wyniosło ponad 11 mln sztuk i było mniejsze niż w grudniu 2017 r. o 880 tys. sztuk (7,4%). Obserwowany jednak wzrost poziomu cen w 2019 r., może oznaczać stopniową poprawę opłacalności produkcji trzody chlewnej, co w konsekwencji powinno doprowadzić do wzrostu pogłowia. Mimo nie najlepszej koniunktury dla producentów, w okresie styczeń-luty 2019 r. polski eksport mięsa wieprzowego wykazał wzrost o ok. 12,7% z 85 do 96 tys. ton. Spadek odnotował natomiast import – o ok. 2,5% wobec analogicznego okresu 2018 r. W strukturze polskiego eksportu dominują Niemcy z wielkością na poziomie ponad 14,2 tys. ton. Tuż za nimi plasuje się USA z wielkością ponad 14,1 tys. ton.

W I kwartale 2019 r. Grupa Gobarto wypracowała 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy przychodach wynoszących ponad 500 mln zł. Przychody z eksportu wyniosły 62,31 mln zł, co dało 12,4% udziału w przychodach ogółem. Zysk EBITDA wyniósł 22,74 mln zł, z kolei zysk operacyjny został wypracowany do wartości 9,56 mln zł. Najlepszy wynik w Grupie zanotował segment mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody wyniosły 401,73 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość 6,87 mln zł, natomiast EBITDA segmentu – 11,52 mln zł. Żaden z trzech pozostałych, głównych segmentów działalności GK (przetwórstwo, trzoda chlewna, zboża) nie odnotował straty w raportowanym okresie.

Warto nadmienić, że dzięki możliwości wdrożenia standardu MSSF 16 (Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej), po raz pierwszy Grupa Kapitałowa Gobarto ujęła w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym aktywa i zobowiązania, wynikające z długoterminowych umów leasingu operacyjnego, najmu bądź dzierżawy (umowy głównie dotyczą działek, gruntów, nieruchomości, wózków widłowych) oraz posiadanych praw z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Spowodowało to wzrost rzeczowych aktywów trwałych i zobowiązań finansowych o 20,98 mln zł oraz zysku EBITDA o 0,5 mln zł.

- W pierwszym kwartale tego roku wypracowaliśmy zysk we wszystkich kluczowych obszarach działalności Gobarto. Rosnące ceny żywca wieprzowego na niemieckiej giełdzie ZMP sprawiają, że produkcja trzody chlewnej ponownie zaczyna być opłacalna. W pierwszych trzech miesiącach tego roku, notowania wzrosły z 1,36 do 1,60 euro za kilogram. Utrzymujący się w kolejnych tygodniach trend wzrostowy, powinien przełożyć się na poprawę wyników w segmencie trzody chlewnej w następnych kwartałach. Z kolei coraz lepsza kondycja segmentu przetwórstwa to efekt zakończonego procesu restrukturyzacji oraz integracji przejętych aktywów z pozostałą sferą działalności Grupy Gobarto – powiedział Marcin Śliwiński, prezes Zarządu Gobarto S.A.

Wszystkie podejmowane działania przez GK Gobarto spięte są klamrą nowej strategii rozwoju na lata 2019-2024, opierającej się m.in. na wzmocnieniu dotychczasowej pozycji jednego z liderów w obszarze produkcji mięsa czerwonego oraz inwestowaniu w nowe fermy zarodowe, zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programu Gobarto 500 chlewni. Nieodłącznym elementem rozwoju segmentu zwierzęcego, będzie budowa biogazowni. W planach jest dalsza ekspansja zagraniczna. Systematyczne rozszerzanie portfolio rynków eksportowych, zapewni jej utrzymanie dotychczasowego, wysokiego poziomu przychodów eksportowych w strukturze przychodów ogółem. Z kolei trwająca integracja oraz optymalizacja segmentu przetwórstwa ma na celu wypracowanie optymalnego modelu, jego funkcjonowania z kluczową rolą Zakładów Mięsnych Silesia S.A.

W obszarze dystrybucji strategia zakłada zwiększanie wolumenu sprzedaży w oparciu o posiadane aktywa oraz ewentualne akwizycje. W planach jest także aktywna komercjalizacja posiadanych nieruchomości poprzez ich sprzedaż i wynajem, jak również poprzez partnerstwo strategiczne z podmiotami.

Pozostałe aktualności

Rozmowy biznesowe wysokiej rangi

17 stycznia 2020 roku, w siedzibie firmy Cedrob S.A. w Ujazdówku, gościliśmy delegację z Wybrzeża Kości Słoniowej. Przewodniczącym delegacji był Moussa Dosso, minister rolnictwa Wybrzeża...

23 STY, 2020 GODZ: 15:48

Konkurs „Choinka w szkole” rozstrzygnięty

Firma Cedrob po raz 8. zorganizowała bożonarodzeniowy konkurs dla szkół podstawowych i domów dziecka z najbliższego regionu swojej działalności. To już kolejna, świąteczna inicjatywa...

20 GRU, 2019 GODZ: 15:00

Finał świątecznego konkursu dla dzieci pracowników

Już po raz 3. wybrano najpiękniejsze dekoracje choinkowe przygotowane przez dzieci pracowników firmy Cedrob.To kolejny rodzaj świątecznej zabawy dla dzieci pracowników spółki Cedrob,...

20 GRU, 2019 GODZ: 14:17