Grupa Cedrob o znaczeniu sektora rolno-spożywczego na Kongresie 590

20 LIS, 2018 GODZ: 15:47


Podczas trzeciej edycji Kongresu 590 na najważniejszych forach dyskusyjnych wydarzenia rozmawiano o rozwoju gospodarczym kraju, w tym sektora rolno-spożywczego. Było to możliwe m.in. dzięki aktywnemu udziałowi Grupy Cedrob. Panel dotyczący odbudowy globalnej równowagi z wicepremierem Jarosławem Gowinem, dyskusja nad raportem EY o szansach rozwoju polskiego mięsa z ministrem Ardanowskim, a w końcu omówienie kompromisu między inwestorami i lokalną społecznością z wiceministrem inwestycji i rozwoju Arturem Soboniem, to tylko niektóre z wydarzeń, w których wzięli udział przedstawiciele Grupy Cedrob. 

Raport dotyczący polskiego rynku drobiowego i trzody chlewnej, wzbudził poważną i ożywioną debatę na temat kierunku, w jakim powinno zmierzać całe polskie rolnictwo. W dyskusji po jego ogłoszeniu wziął udział Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu Cedrob SA, Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józef Wiśniewski, Prezes Wipasz SA oraz Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Rozmowę moderował Marek Kamiński, Partner EY.

Wstępem do raportu była prezentacja krótkiego filmu pokazującego sytuację we współczesnych gospodarstwach rolnych. Rolnicy wypowiadali się na temat przeszkód, z którymi muszą borykać się na co dzień. Następnie przedstawiono główne wnioski raportu: Jak zapewnić rozwój produkcji polskiego mięsa? 50 mld PLN w perspektywie 5 lat. Jednym z nich jest to, iż warunkiem koniecznym do dalszego wzrostu jest efektywność kosztowa produkcji, zarówno w drobiu, jak też trzodzie chlewnej. Obie branże jednak mierzą się z różnymi wyzwaniami. W sektorze drobiowym jest to głównie przekładany już wielokrotnie zakaz stosowania soi genetycznie modyfikowanej w produkcji pasz, którego ostateczne wdrożenie mogłoby załamać krajową produkcję. Sektor wieprzowy boryka się niewystarczającą efektywnością kosztową produkcji, importem prosiąt oraz szerzącym się wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Kolejnym ważnym tematem, o którym dyskusję, zainicjowała Grupa Cedrob, była konieczność wypracowania kompromisu między inwestorami, a lokalną społecznością. W panelu pt. „Czy Polska może być drugą Bawarią? Inwestorzy, a społeczność lokalna - jak znaleźć kompromis? wziął udział Włodzimierz Bartkowski, Wiceprezes Cedrob SA, Artur Soboń, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Paweł Grzybowski, Burmistrz Miasta Rypin, Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele zarządów firm: Gaz System oraz Enea Wytwarzanie. Zaproszeni goście byli zgodni co do tego, że obecną sytuację, trzeba zmienić. „Nie możemy stać w miejscu” – stwierdzali. Od wypracowania kompromisu zależeć bowiem będzie rozwój gospodarczy kraju.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był udział Grupy Cedrob w sesji plenarnej, w której zaproszeni goście dyskutowali o odbudowie globalnej równowagi w latach 1918-2018. Uczestnicy rozmawiali o dynamice światowych zmian i nieprzewidywalności rozwoju współczesnej gospodarki. Zaproszeni goście, jak m.in. Wicepremier, Jarosław Gowin, Prezes NBP, Adam Glapiński, Prezes Zarządu Cedrob SA, Andrzej Goździkowski czy Mai Doan, Dyrektor Bank of America Merrill Lynch, zastanawiali się nad przemianami ładu światowego w ostatnim stuleciu w aspekcie ekonomicznym oraz geopolitycznym. Prezes Andrzej Goździkowski poruszył temat współpracy między rządem, a przedsiębiorcami, który może prowadzić do ogólnokrajowego rozwoju. Podkreślał znaczenie wymiany wiedzy między administracją centralną a dużymi firmami.

Ważnym wydarzeniem podczas tegorocznego kongresu była inauguracja projektu Wybieram 590, którego celem jest promowanie patriotyzmu konsumenckiego. Prezes Andrzej Goździkowski wziął udział w dyskusji towarzyszącej wydarzeniu z innymi przedstawicielami polskich firm m.in. PSH Lewiatan, Fakro czy Kazar. Jej celem było zwrócenie uwagi na kwestię polskiego pochodzenia danego towaru. W Polsce rośnie świadomość konsumentów coraz większe znaczenie ma dla nich to, że został on wyprodukowany przez rodzimą firmę.

Prezes Zarządu Gobarto SA, Marcin Śliwiński wziął udział w panelu, dotyczącym inwestycji w modelu PPP, który jest coraz częstszym zjawiskiem w działaniach wielu samorządów. Inwestycje realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego są  szansą na szybszy rozwój regionów.  

Z kolei Wiceprezes Zarządu Gobarto SA, Roman Miler, wziął udział w dyskusji pt. Czy grozi nam nowa Zimna Wojna w handlu światowym?, podczas której poruszono kwestię zmian geopolitycznych, wpływających na gospodarkę globalną.

Przedstawicieli Grupy Cedrob nie zabrakło też w dyskusji o rosnącym znaczeniu rynku azjatyckiego. Bogacąca się klasa średnia, rozwój edukacji, poprawiająca się infrastruktura oraz ogromna chłonność rynków azjatyckich przyczyniają się do wzrostu wymiany handlowej polskich produktów w tym kierunku. Grupę reprezentował Salim Kessentini, Dyrektor ds. Eksportu w Cedrob S.A.

Panel dotyczący Gospodarki Obiegu Zamkniętego, kończył udział przedstawicieli Grupy Cedrob w dyskusjach na Kongresie 590. Istotą koncepcji GOZ jest mądrzejsze wykorzystywanie zasobów, które już posiadamy. Dotyczy to zarówno biznesu, ale także indywidualnych gospodarstw domowych. W dyskusji wziął udział m.in. Michał Ćwil, Dyrektor ds. Rozwoju Biogazowni w Gobarto SA.

Grupa Cedrob była partnerem strategicznym Kongresu 590. 

Pozostałe aktualności

Rozmowy biznesowe wysokiej rangi

17 stycznia 2020 roku, w siedzibie firmy Cedrob S.A. w Ujazdówku, gościliśmy delegację z Wybrzeża Kości Słoniowej. Przewodniczącym delegacji był Moussa Dosso, minister rolnictwa Wybrzeża...

23 STY, 2020 GODZ: 15:48

Konkurs „Choinka w szkole” rozstrzygnięty

Firma Cedrob po raz 8. zorganizowała bożonarodzeniowy konkurs dla szkół podstawowych i domów dziecka z najbliższego regionu swojej działalności. To już kolejna, świąteczna inicjatywa...

20 GRU, 2019 GODZ: 15:00

Finał świątecznego konkursu dla dzieci pracowników

Już po raz 3. wybrano najpiękniejsze dekoracje choinkowe przygotowane przez dzieci pracowników firmy Cedrob.To kolejny rodzaj świątecznej zabawy dla dzieci pracowników spółki Cedrob,...

20 GRU, 2019 GODZ: 14:17