Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze

04 MAR, 2021 GODZ: 10:00


W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 25.02.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów materiałów edukacyjnych wspomagających prowadzenie zajęć z zakresu ruchu drogowego dla najmłodszych. Policjanci odebrali zestaw znaków drogowych oraz grę edukacyjną, ufundowane przez firmę Cedrob. Materiały będą teraz wykorzystywane przez funkcjonariuszy do przeprowadzania profilaktycznych zajęć z dziećmi z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W uroczystości oprócz kierownictwa ciechanowskiej policji udział wzięli kierownik Działu Promocji i Reklamy, Anna Wiśniewska oraz przedstawiciel Biura Zarządu Cedrob S.A., Stefan Chrzanowski.

I Zastępca Komendanta Policji w Ciechanowie, nadkom. Radosław Romanowski, podczas przekazania darowizny podziękował darczyńcy za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa w powiecie oraz podkreślił, jak ważna jest odpowiednia edukacja dzieci i młodzieży w temacie świadomego poruszania się w ruchu drogowym. Otrzymane dary z pewnością pomogą najmłodszym użytkownikom dróg w ciekawy sposób zapoznać się z tymi jakże ważnymi zasadami, co bez wątpienia wpłynie na ich świadome zachowanie na drodze.

Zestaw przekazanych akcesoriów edukacyjnych składa się z mniejszych odpowiedników znaków drogowych oraz z wielkoformatowej gry planszowej dedykowanej ruchowi drogowemu, która ma służyć jako uatrakcyjnienie spotkań i prelekcji policjantów z najmłodszymi. Dzieci uczą się i bawią skacząc po wielkich polach, wcielając się w postać pionków.

- Jest to fantastyczne narzędzie edukacyjne i jednocześnie atrakcja, która z pewnością zachęci dzieciaki do nauki przepisów drogowych. Gra łączy w sobie zabawę, naukę i ruch. Nasza firma od lat wspiera tego typu inicjatywy, promujące rozwój dzieci i młodzieży, zarówno włączając się w różnego rodzaju gotowe projekty, ale także sami jesteśmy organizatorem wielu programów i konkursów skierowanych stricte do najmłodszych. Wierzymy, że każdy wysiłek włożony w rozwój dzieci teraz przyniesie wymierne skutki w przyszłości. Podobnie jest z prawidłowym zachowaniem na drodze – jesteśmy przekonani, że efekty zajęć z policjantami będziemy obserwować przez kolejne lata. – zapewniła kierownik Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A., Anna Wiśniewska.

Budowanie u dzieci właściwych reakcji na drodze wymaga czasu i zaangażowania, zarówno ze strony szkoły i policji, jak i ze strony rodziców. Jednakże opłaca się tą pracę wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.

Pozostałe aktualności

Wielkanocny konkurs rozstrzygnięty

Firma Cedrob S.A. od wielu lat organizuje świąteczne konkursy plastyczne dla dzieci pracowników. Nadrzędnym celem podejmowanej inicjatywy jest pielęgnowanie bogatej tradycji Świąt Wielkanocnych...

31 MAR, 2021 GODZ: 08:33

Bożonarodzeniowa pomoc dla potrzebujących

Cedrob S.A. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie, w którym funkcjonuje. Troska ta wpisuje się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat nie zapominamy...

21 GRU, 2020 GODZ: 13:51

Modernizacja Ubojni Drobiu w Kutnie

W maju 2019 r. Cedrob S.A. przejął zorganizowaną część spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” S.A. w Kutnie, specjalizującej się w uboju kaczek oraz gęsi. Inwestycja ta pozwoliła...

25 LIS, 2020 GODZ: 12:58